reklama
Informace - přes 70 000 firem
hledaní inzerátů
Vložit firmu

LESNÍ SPOLEČNOST LEDEČ NAD SÁZAVOU a.s.

logo LESNÍ SPOLEČNOST LEDEČ NAD SÁZAVOU a.s.IČO: 47452722
DIČ: CZ47452722
Forma: Akciová společnost
VIP: Ne
Zobrazit informace z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.
Forma: Akciová společnost, právnická osoba tuzemská
IČO: 47452722
DIČ: CZ47452722
Zapsáno u: Městský úřad Světlá nad Sázavou
Stav: Aktivní
Aktivních živností: 4
První živnost: 7.12.1992
Všech živností: 23
Aktivní provozovny: ano
Informace z rzp: 28.7.2010

OSOBY

Jméno: Ing. Jiří Filippi
Adresa: 64, Mladé Buky (Kalná Voda), 54223
Role: Společník

Jméno: Ing. Jaroslav Rygl
Adresa: 4928, Jihlava (Jihlava), 58601
Role: Společník

Jméno: Ing. Peter Hrčka
Adresa: 90, Libavka, 03495
Role: Společník

ŽIVNOSTI

Předmět: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Vznik: 10.12.2001
Stav: Aktivní
Druh: V

Předmět: Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
Vznik: 20.7.1993
Stav: Aktivní
Druh: K

Předmět: Hostinská činnost
Vznik: 20.7.1993
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Vznik: 20.1.1993
Stav: Aktivní
Druh: L
Činnosti

 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • Ubytovací služby
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Činnost odborného lesního hospodáře
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zobrazit informace z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: LESNÍ SPOLEČNOST LEDEČ NAD SÁZAVOU a.s.
Forma: Akciová společnost
IČO: 47452722
DIČ: CZ47452722
Zapsáno u: Krajský soud v Hradci Králové
Oddíl/vložka: B 832
Stav: Aktivní
Adresa: Želivská 1058, Ledeč nad Sázavou, 58401

FINANCE

Vklad: 82439000

Druh: Kmenové akcie na majitele
Hodnota: 10000000
Počet: 8

Druh: Kmenové akcie na majitele
Hodnota: 100000
Počet: 7

Druh: Kmenové akcie na majitele
Hodnota: 10000
Počet: 6

Druh: Kmenové akcie na majitele
Hodnota: 1000
Počet: 1679

OSOBY

Jméno: Ing. Jaroslav Rygl
Role: předseda představenstva
Adresa: Špálova , Jihlava, 58601
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Jiří Filippi
Role: člen představenstva
Adresa: Přemyslova 594, Hradec Králové 8
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Peter Hrčka
Role: člen představenstva
Adresa: , Libavka, 03495
Rodné číslo: skryto

DOZORČÍ RADA

Jméno: Ing. Petr Tláskal
Role: předseda dozorčí rady
Adresa: Želivská 22, Chlístov, 25601
Rodné číslo: skryto

Jméno: JUDr. Vladimír Chum
Role: člen dozorčí rady
Adresa: Želivská 11, Čkyně, 38481
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Petr Horný
Role: člen dozorčí rady
Adresa: Želivská 1058, Ledeč nad Sázavou, 58401
Rodné číslo: skryto

ČINNOSTI

 • Hostinská činnost
 • Ubytovací služby
 • Rybářství
 • Silniční motorová doprava nákladní
 • Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
 • Výroba pilařská a impregnace dřeva
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
 • Velkoobchod
 • Specializovaný maloobchod
 • Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a myslivost činnost odborného lesního hospodáře

OSTATNÍ SKUTEČNOSTI

 • Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12.5.2006, č.j. 47 Cm 216/2005-42 o neplatnosti usnesení mimořádné valné hromady obchodní společnosti Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s. ze dne 10.8.2005 o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře WOOD-FOREST, s.r.o., 582 56 Věž 37, identifikační číslo 498 14 117.
 • Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 29. 6. 2010 o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře společnosti podle § 183i a následujících obchodního zákoníku: A/ Hlavním akcionářem obchodní společnosti Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s. se sídlem Ledeč nad Sázavou, Hrnčíře 2, PSČ 584 01, identifikační číslo 474 52 722, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 832, (dále také jen Společnost) oprávněným požadovat přechod všech účastnických cenných papírů ve vlastnictví ostatních akcionářů podle § 183i a následujících Obchodního zákoníku je společnost WOOD-FOREST GROUP a.s., se sídlem Ledeč nad Sázavou, Hrnčíře 2, PSČ 584 01, identifikační číslo 287 79 185, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2888. B/ Mimořádná valná hromada v souladu s požadavkem § 183i odstavec 3 obchodního zákoníku na určení hlavního akcionáře konstatuje a osvědčuje, že postavení společnosti WOOD-FOREST GROUP a.s. jako hlavního akcionáře ve smyslu § 183i odstavec 1 písmeno a) obchodního zákoníku bylo doloženo těmito skutečnostmi: a) tím, že hlavní akcionář předložil při prezenci na této mimořádné valné hromadě tyto nekótované kmenové akcie ve formě na majitele, které mají listinnou podobu, - akcie emise číslo 02, série D, čísla akcií 000001 až 000008, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,- Kč (celkem 8. ks akcií) - akcie emise číslo 02, série E, čísla akcií 000001 až 000007, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (celkem 7 ks akcií) přičemž celková jmenovitá hodnota těchto akcií činí 80.700.000,- Kč, což představuje 97,89 (devadesát sedm celých osmdesát devět setin procenta) základního kapitálu a zároveň hlasovacích práv ve společnosti Lesní společnost Ledeč nad Sázavou a.s. b) písemným čestným prohlášením předsedy představenstva hlavního akcionáře ze dne 17. května 2010 o vlastnictví v prohlášení přesně specifikovaných akcií emitovaných Společností o celkové jmenovité hodnotě 80.828.000,- Kč, což představuje 98,05 % (devadesát osm celých pět setin procenta) základního kapitálu a zároveň hlasovacích práv ve společnosti Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s. c) písemným čestným prohlášením Ing. Petera Hrčky, člena představenstva společnosti Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s. ze dne 17. května 2010 o předložení akcií k prokázání hlavního akcionáře podle § 183i odstavec 1) obchodního zákoníku, v němž je uvedeno, že se hlavní akcionář při předložení žádosti o svolání mimořádné valné hromady prokázal předložením v tomto prohlášení přesně specifikovaných akcií emitovaných Společností o celkové jmenovité hodnotě 80.828.000,- Kč, což představuje 98,05 % (devadesát osm celých pět setin procenta) základního kapitálu a zároveň hlasovacích práv ve společnosti Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s. C/ Ostatní účastnické cenné papíry ve vlastnictví ostatních akcionářů, tj. všechny nekótované kmenové akcie v listinné podobě ve formě na majitele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře - společnost WOOD-FOREST GROUP a.s., se sídlem Ledeč nad Sázavou, Hrnčíře 2, PSČ 584 01, identifikační číslo 287 79 185, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2888, a to za podmínek stanovených v § 183l odstavec 3 obchodního zákoníku. Vlastnické právo k akciím ostátních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. D/ Mimořádná valná hromada určuje, že výše protiplnění činí: a) 44.388.578,- Kč, slovy čtyřicet čtyři miliónů tři sta osmdesát osm tisíc pět set sedmdesát osm korun českých, za jednu nekótovanou kmenovou akcii v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč, b) 443.886,- Kč, slovy čtyři sta čtyřicet tři tisíc osm set osmdesát šest korun českých, za jednu nekótovanou kmenovou akcii v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, c) 44.389,- Kč, slovy čtyřicet čtyři tisíc tři sta osmdesát devět korun českých, za jednu nekótovanou kmenovou akcii v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, d) 4.439,- Kč, slovy čtyři tisíce čtyři sta třicet devět korun českých, za jednu nekótovanou kmenovou akcii v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a že přiměřenost a spravedlivost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 391/2010 ze dne 23. 4. 2010, zpracovaným znaleckým ústavem TPA Horwath Valuation Services s.r.o., se sídlem Praha, Vinohrady, Mánesova 917/28, PSČ 12000, identifikační číslo 255 07 796. E/ Mimořádná valná hromada osvědčuje, že hlavní akcionář potvrzením Komerční banky, a.s., identifikační číslo: 453 17 054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 (dále jen "Banka") ze dne 28. června 2010 doložil, že u této Banky složil peněžní prostředky ve výši celkového protiplnění. F/ Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů nebo zástavní věřitelé, kteří drží tyto cenné papíry, jsou povinni je předložit Společnosti do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li uvedené osoby účastnické cenné papíry ani v dodatečné lhůtě, kterou mimořádná valná hromada určuje v délce třiceti (30) dnů, Společnost bude postupovat podle § 214 odstavce 1 až 3 obchodního zákoníku. Účastnické cenné papíry budou předkládány Společnosti v jejím sídle, v každé pracovní pondělí a pátek, a to vždy od 12.00 do 14.00 hodin. G/ Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění v délce deseti (10) dnů po předání účastnických cenných papírů Společnosti podle bodu F/ tohoto usnesení. Výplatu protiplnění oprávněné osobě provede Banka, a to buď bezhotovostním převodem anebo v hotovosti. Výplatu v hotovosti budou provádět centrála Banky a všechna její obchodní místa v České republice zveřejněná na jejich internetových stránkách (www.kb.cz). Oprávněné osoby jsou povinny při předložření účastnických cenných papírů sdělit Společnosti požadovaný způsob výplaty protiplnění.

POBOČKA #

KONTAKT

LESNÍ SPOLEČNOST LEDEČ NAD SÁZAVOU
Ulice: Hrnčíře 2
Město: LEDEČ NAD SÁZAVOU
PSČ: 58401
Kraj: Vysočina

Opovědná osoba: Ing. Petr Tláskal
Telefon: 569 726 075 - spojovatelka
Fax: 569 721 931
E-mail: info@lesni.cz
WWW: http://www.lesni.cz

Kategorie:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Text zprávy
Váš telefon/mobil  
Váš e-mail
Nevyplňovat:
 

Novinky
V databázi již 95 tisíc firem (02.02.2012)V naší databázi naleznete již 95 tis. firem z celé ČR.
Úprava hlavní strany inzerce (11.05.2010)Přesunuli jsme boční podmenu do horního menu. Věříme, že jsme inzerci zpřehlednili. Pokud budete mít nějaké nápady na vylepšení, napište nám.
 

Katalog firem zdarma, seznam firem, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík,


Partneři:
Firmy a ochrana osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace