reklama
Informace - přes 70 000 firem
hledaní inzerátů
Vložit firmu

SUDOP GROUP a.s.

logo SUDOP GROUP a.s.IČO: 45310009
DIČ: CZ45310009
Forma: Akciová společnost
VIP: Ne
Zobrazit informace z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: SUDOP GROUP a.s.
Forma: Akciová společnost, právnická osoba tuzemská
IČO: 45310009
DIČ: CZ45310009
Zapsáno u: Úřad městské části Praha 3
Stav: Aktivní
Aktivních živností: 4
První živnost: 11.11.1992
Všech živností: 18
Aktivní provozovny: ano
Informace z rzp: 29.7.2009

OSOBY

Jméno: Ing. Stanislav Lín
Adresa: 2072, Praha 6 (Břevnov), 16900
Role: Společník

Jméno: Ing. Jaroslav Vosáhlo
Adresa: 542, Říčany (Radošovice), 25101
Role: Společník

Jméno: Ing. František Lukeš
Adresa: 1541, Praha 4 (Nusle), 14000
Role: Společník

Jméno: Ing. Josef Fidler
Adresa: 2760, Praha 3 (Žižkov), 13000
Role: Společník

Jméno: Ing. Jan Hromádka
Adresa: 1901, Praha 3 (Vinohrady), 14000
Role: Společník

ŽIVNOSTI

Předmět: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Vznik: 12.2.1996
Stav: Aktivní
Druh: V

Předmět: Výkon zeměměřických činností
Vznik: 19.4.1995
Stav: Aktivní
Druh: V

Předmět: Projektová činnost ve výstavbě
Vznik: 11.11.1992
Stav: Aktivní
Druh: V

Předmět: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Vznik: 11.11.1992
Stav: Aktivní
Druh: L
Činnosti

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Poskytování technických služeb

Zobrazit informace z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: SUDOP GROUP a.s.
Forma: Akciová společnost
IČO: 45310009
DIČ: CZ45310009
Zapsáno u: Městský soud v Praze
Oddíl/vložka: B 1390
Stav: Aktivní
Adresa: Písečná 307/18, Praha 8, 18200

FINANCE

Vklad: 50794000

Druh: Kmenové akcie na jméno
Hodnota: 1000
Počet: 1794

Druh: Kmenové akcie na jméno
Hodnota: 1000000
Počet: 49

OSOBY

Jméno: Ing. Jan HromádkaCSc.
Role: předseda představenstva
Adresa: Korunní 1901/11, Praha 3, 13000
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Josef Fidler
Role: místopředseda představenstva
Adresa: Pod Parukářkou 2760/16, Praha 3, 13000
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. František Lukeš
Role: místopředseda představenstva
Adresa: Děkanská vinice II 1541/18, Praha 4, 14000
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Stanislav Lín
Role: člen představenstva
Adresa: Bolívarova 10, Praha 6, 16900
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Jaroslav Vosáhlo
Role: člen představenstva
Adresa: Březská 542, Říčany, 25101
Rodné číslo: skryto

DOZORČÍ RADA

Jméno: Ing. Jan Kout
Role: předseda dozorčí rady
Adresa: Písečná 529/6, Praha 10, 10900
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Jan Sellner
Role: člen dozorčí rady
Adresa: Písečná 304, Praha 5, 15500
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Tomáš Sláma
Role: člen dozorčí rady
Adresa: Písečná 307/18, Praha 8, 18200
Rodné číslo: skryto

ČINNOSTI

 • projektová činnost v investiční výstavbě
 • reprografie, ofsetový tisk
 • inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • poradenská činnost v investiční výstavbě
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví a geologických prací
 • reklamní činnost
 • zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
 • marketing
 • výkon zeměměřických činností
 • vedení účetnictví
 • půjčování průmyslového zboží
 • půjčování motorových vozidel
 • administrativní práce
 • pronájem nebytových prostor včetně doplňkových služeb
 • realitní činnost
 • správa a údržba nemovitostí

OSTATNÍ SKUTEČNOSTI

 • Dne 25.7. 2005 přijala mimořádná valná hromada společnosti SUDOP GROUP a.s. na svém jednání shora uvedeném následující rozhodnutí : I. Na základě návrhu hlavního akcionáře společnosti podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů mimořádná valná hromada SUDOP GROUP a.s. rozhodla takto: 1. Akcie vydané obchodní společností SUDOP GROUP a.s. č. 1-026806, č. 1-026808 až 1-026813, č. 1-026818 až 1-026994, č. 1-026996, č. 1-026998 až 1-027017, č. 1-027025 až 1-027031, č. 1-027220 až 1-027222, č. 1-027401 až 1-027403, č. 1-027419 až 1-027428, č. 1-027439 až 1-027448, č.1-027452 až 1-027454, č. 1-027461 až 1-027462, č. 1-027465 až 1-027467, č. 1-027471 až 1-027473, č. 1-027652 až 1-027654, č.1-029607 až 1-029609, č. 1-027659 až 1-027844, č. 1-027853 až 1-028027, č. 1-028029 až 1-028031, č. 1-028033 až 1-028034, č. 1-028053 až 1-028055, č. 1-028236 až 1-028237, č. 1-028414,č. 1-028418 až 1-028419, č. 1-028423 až 1-028425, č.1-028514 až 1-028558, č. 1-028560, č. 1-028773 až 1-028775, č. 1-028951 až 1-028953, č. 1-030344 až 1-030349, č. 1-028966, č. 1-028970 až 1-029314, č. 1-029316, č. 1-029325 až 1-029330, č. 1-029332 až 1-029337, č. 1-029341 až 1-029346, č. 1-029354 až 1-029538, č. 1-029549 až 1-029555, č. 1-029603 až 1-029606,č.1-029614, č 1-029620 až 1-029622, č. 1-029811 až 1-029812, č. 1-030169 až 1-030343, č. 1-030350 až 1-030352, č. 1-030355 až 1-030357, č. 1-030380, č. 1-030415, č. 1-030418 až 1-030510, č. 1-030636 až 1-030811. č. 1-030816 až 1-030825, č. 1-030835, č. 1-030847 až 1-030851, č.1-030853 až 1-030854, č. 1-031053 až 1-031222, č. 1-031243 až 1-031246, č. 3-010777 až 3-011161, č. 3-011577 až 3-011596, č. 3-012840 až 3-012844, č. 3-012855 až 3-013659, č. 3-014630 až 3-014642, č. 3-015192 až 3-015547, č. 3-017315 až 3-017726, č. 3-018107 až 3-018126, č. 3-018197 až 3-018586, č. 3-018937 až 3-018966 přecházejí do vlastnictví hlavního akcionáře, kterým je obchodní společnost Q8 a.s., se sídlem v Praze 3, Olšanská 1a, IČ 61058513. Přechod vlastnického práva k uvedeným akciím nastává v souladu s § 1831 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku. Zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku se provádí v Obchodním věstníku. 2. Výše protiplnění, které hlavní akcionář poskytne dosavadním vlastníkům akcií uvedených v bodu 1. tohoto usnesení (dále jen "menšinoví akcionáři") činí 12588,- Kč na 1 ks kmenové akcie SUDOP GROUP a.s. o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Takto stanovená výše protiplnění odpovídá závěru znaleckého posudku vypracovaného znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o., Praha 4, Na Zlatnici 13. Znalecký ústav při stanovení hodnoty akcií SUDOP GROUP a.s. dospěl ve znaleckém posudku k závěru, že cena jedné akcie SUDOP GROUP a.s. o nominální hodnotě 1000,- Kč činí 12588,- Kč. 3. Menšinoví akcionáři jsou povinni předat své akcie společnosti SUDOP GROUP a.s. na adrese jejího sídla, tj. v Praze 3, Olšanská 1a, místnost č. 402A, 4. patro, v řádné lhůtě. Řádnou lhůtou se rozumí nejvýše 30 dnů ode dne, kdy dojde podle bodu 1. tohoto usnesení k přechodu vlastnického práva jejich akcií na osobu hlavního akcionáře. Akcie lze společnosti předat během řádné lhůty kterýkoliv pracovní den od 9,00 hod do 15,00 hod. případně v jiné předem dohodnuté denní době. Menšinový akcionář je při předání akcie povinen prokázat vlastnictví k předávaným akciím. Za tím účelem předloží menšinový akcionář - fyzická osoba průkaz totožnosti a menšinový akcionář - právnická osoba výpis z obchodního rejstříku a průkaz totožnosti nebo plnou moc osoby jednající za menšinového akcionáře - právnickou osobu. Právo na výplatu protiplnění vzniká menšinovému akcionáři až po předání akciíspolečnosti. 4. Dodatečná lhůta pro předání akcií menšinových akcionářů společnosti podle § 183l odst. 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů činí 20 dnů ode dne, ve kterému uplyne řádná lhůta podle bodu 3. tohoto usnesení. Po uplynutí dodatečné lhůty bude společnost postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 5. Hlavní akcionář je povinen poskytnout menšinovým akcionářům protiplnění v souladu s bodem 2. tohoto usnesení do 10 pracovních dnů ode dne, kdy předají své akcie společnosti, a to na adresy menšinových akcionářů uvedené v seznamu akcionářů vedeném společností. Na základě písemného požadavku menšinového akcionáře doručeného společnosti při předání akcií a obsahujícího specifikaci bankovního spojení poskytne hlavní akcionář protiplnění převodem na bankovní účet menšinového akcionáře. II. Mimořádná valná hromada SUDOP GROUP a.s. konstatuje, že obchodní společnost Q8 a.s.., se sídlem v Praze 3, Olšanská 1a, IČ 61058513, je ke dni konání této mimořádné valné hromady vlastníkem 46.456 ks kmenových akcií SUDOP GROUP a.s. označených č. 1-000001 až 1-026805, č. 1-026807, č. 1-026814 až 1-026817, č. 1-026995, č. 1-026997, č. 1-027018 až 1-027024, č. 1-027032 až 1-027219, č. 1-027223 až 1-027400, č. 1-027404 až 1-027418, č. 1-027429 až 1-027438, č. 1-027449 až 1-027451, č. 1-027455 až 1-027460, č. 1-027463 až 1-027464, č. 1-027468 až 1-027470, č. 1-027474 až 1-027651, č. 1-027655 až 1-027658, č. 1-027845 až 1-027852, č. 1-028028, č. 1-028032, č. 1-028035 až 1-028052, č. 1-028056 až 1-028235, č. 1-028238 až 1-028413, č. 1-028415 až 1-028417, č. 1-028420 až 1-028422, č. 1-028426 až 1-028513, č. 1-028559, č. 1-028561 až 1-028772, č. 1-028776 až 1-028950, č. 1-028954 až 1-028965, č. 1-028967 až 1-028969, č. 1-029315, č. 1-029317 až 1-029324, č. 1-029331, 1-029338 až 1-029340, č. 1-029347 až 1-029353, č. 1-029539 až 1- 029548, č. 1-029556 až 1-029602, č. 1-029610 až 1-029613, č. 1-029615 až 1-029619, č. 1-029623 až 1-029810, č. 1-029813 až 1-030168, č. 1-030353 až 1-030354, č. 1-030358 až 1-030379, č. 1-030381 až 1-030414, č. 1-030416 až 1-030417, č. 1-030511 až 1-030615, č. 1-030616 až 1-030630, č. 1-030631 až 1-030635, č. 1-030812 až 1-030815, č. 1-030826 až 1-030834, č. 1-030836 až 1-030846, č. 1-030855 až 1- 031052, č. 1-031223 až 1-031242, č. 1-031247 až 1-031264, č. 3-000001 až 3-010776, č. 3-011162 až 3-011576, č. 3-011597 až 3-012839, č. 3-012845 až 3-012854, č. 3-013660 až 3-014629, č. 3-014643 až 3-015191, 3-015548 až 3-017016, č. 3-017017 až 3-017314, č. 3-017727 až 3-018106, č. 3-018127 až 3-018196, č. 3-018587 až 3-018936, č. 3-018967 až 3-019530 každá o jmenovité hodnotě 1000 ,- Kč; tuto skutečnost Q8 a.s. prokázala předložením 46.456 ks akcií SUDOP GROUP a.s. vystavených nebo rubopisovaných na obchodní firmu Q8 a.s. při kontrole účasti na této valné hromadě Q8 a.s. je proto akcionářem, jehož akcie činí 91,46 % základního kapitálu SUDOP GROUP a.s. Podle seznamu akcionářů je společnost Q 8 a.s. dále vlastníkem akcie č. 1-030852, která při kontrole účasti předložena nebyla.
 • Zakladatel: Federální fond národního majetku se sídlem v Praze 7, nábř. kpt. Jaroše 1000
 • Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Zakladatel učinil své rozhodnutí formou notářského zápisu ze dne 31.3.1992. Neoddělitelnou součástí tohoto zápisu je zakladatelská listina a schválené stanovy této společnosti.
 • Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které je představováno peněžitým i nepeněžitým vkladem uvedeným v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu s.p. SUDOP Praha.
 • Ke dni 5.5.1995 byla vymazána z obchodního rejstříku obcho- dní společnost TRIANGL Praha s.r.o. se sídlem Praha 10, Tuklatská 2105,IČO 61506303,jež byla sloučena s akciovou společností SUDOP Praha a.s..Akciová společnost je jejím právním nástupcem.
 • Akcii na jméno lze převést pouze se souhlasem společnosti.
 • Valná hromada společnosti konaná dne 30.11.2001 rozhodla o snížení základního kapitálu o 2 163 000,- Kč. Navrhované snížení základního kapitálu zahrnuje pouze vlastní akcie, které má společnost ve svém majetku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

POBOČKA #

KONTAKT

SUDOP GROUP
Ulice: Olšanská 1a
Město: PRAHA 3
PSČ: 13080
Kraj: Jihomoravský

Opovědná osoba: Ing. Jaroslav Vosáhlo
Telefon: 267 094 304 - kancelář
Fax: 224 230 316
E-mail: radan.vladyka@sudop.cz
WWW: http://www.sudop.cz
náhled www
Kategorie:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Text zprávy
Váš telefon/mobil  
Váš e-mail
Nevyplňovat:
 

Novinky
V databázi již 95 tisíc firem (02.02.2012)V naší databázi naleznete již 95 tis. firem z celé ČR.
Úprava hlavní strany inzerce (11.05.2010)Přesunuli jsme boční podmenu do horního menu. Věříme, že jsme inzerci zpřehlednili. Pokud budete mít nějaké nápady na vylepšení, napište nám.
 

Katalog firem zdarma, seznam firem, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík,


Partneři:
Firmy a ochrana osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace