reklama
Informace - přes 70 000 firem
hledaní inzerátů
Vložit firmu

LESNÍ SPOLEČNOST LITOMĚŘICE a.s.

logo LESNÍ SPOLEČNOST LITOMĚŘICE a.s.IČO: 47307692
DIČ: CZ47307692
Forma: Akciová společnost
VIP: Ne
Zobrazit informace z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: Lesní společnost Litoměřice, a.s.
Forma: Akciová společnost, právnická osoba tuzemská
IČO: 47307692
DIČ: CZ47307692
Zapsáno u: Městský úřad Litoměřice
Stav: Aktivní
Aktivních živností: 6
První živnost: 27.10.1993
Všech živností: 17
Aktivní provozovny: ano
Informace z rzp: 19.10.2009

OSOBY

Jméno: Jaroslav Šura
Adresa: 971, Litoměřice (Předměstí), 41201
Role: Společník

Jméno: Mgr. Miroslav Pleško
Adresa: 2134, Litoměřice (Předměstí), 41201
Role: Společník

Jméno: Ing. Jiří Červín
Adresa: 12, Hlinná (Lbín), 41201
Role: Společník

ŽIVNOSTI

Předmět: Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Vznik: 26.3.2007
Stav: Aktivní
Druh: V

Předmět: Kovářství, podkovářství
Vznik: 24.3.2004
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Vznik: 21.10.1996
Stav: Aktivní
Druh: L
Činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Činnost odborného lesního hospodáře
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Poskytování technických služeb

Předmět: Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
Vznik: 21.11.1995
Stav: Aktivní
Druh: K

Předmět: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vznik: 5.11.1993
Stav: Aktivní
Druh: V

Předmět: Truhlářství, podlahářství
Vznik: 5.11.1993
Stav: Aktivní
Druh: R

Zobrazit informace z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: LESNÍ SPOLEČNOST LITOMĚŘICE a.s.
Forma: Akciová společnost
IČO: 47307692
DIČ: CZ47307692
Zapsáno u: Krajský soud v Ústí nad Labem
Oddíl/vložka: B 339
Stav: Aktivní
Adresa: Eliášova 1793/10, Litoměřice, 41201

FINANCE

Vklad: 24445000

Druh: Akcie na majitele
Hodnota: 20000
Počet: 800

Druh: Kmenové akcie na majitele
Hodnota: 200
Počet: 42225

OSOBY

Jméno: Jaroslav Šura
Role: Předseda představenstva
Adresa: Dalimilova 971/3, Litoměřice, 41201
Rodné číslo: skryto

Jméno: Mgr. Miroslav Pleško
Role: Místopředseda představenstva
Adresa: Křepkova 7, Litoměřice, 41201
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Jiří Červín
Role: Člen představenstva
Adresa: 12, Litoměřice, 41201
Rodné číslo: skryto

DOZORČÍ RADA

Jméno: Ing. Jan Brabec
Role: Předseda dozorčí rady
Adresa: Eliášova 1001, Litoměřice, 41201
Rodné číslo: skryto

Jméno: Hana Riedlová
Role: Místopředseda dozorčí rady
Adresa: Eliášova 1825/11, Litoměřice, 41201
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Radka Štolcová
Role: Člen dozorčí rady
Adresa: Eliášova 1793/10, Litoměřice, 41201
Rodné číslo: skryto

ČINNOSTI

 • myslivost
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
 • truhlářství, podlahářství
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

OSTATNÍ SKUTEČNOSTI

 • Údaje o založení : Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majektu státu na jiné osoby.
 • Na společnost Lesní společnost Litoměřice, a.s., se sídlem Litoměřice, Masarykova 33, PSČ 412 02, IČ: 47307692 jako nástupnickou společnost přešlo jmění zrušené společnosti Středisko DRUŽBA a.s. se sídlem Litoměřice, Masarykova 33, PSČ 412 01, IČ: 25412523, z důvodu fúze formou sloučení, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
 • Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 1.2.2008, uzavřené mezi obchodní společností Lesní společnost Litoměřice, a.s. jako prodávajícím na straně jedné a obchodní společností Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., IČ 00526282 jako kupujícím na straně druhé, byla na obchodní společnost Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., jako nabyvatele, převedena organizační složka podniku - truhlárna, středisko 71, s veškerými věcmi, právy a majetkovými hodnotami, včetně veškerých závazků, které slouží k provozování převáděné části podniku.
 • Dne 27.6.2008 rozhodla valná hromada společnosti o snížení základního kapitálu společnosti a přijala následující usnesení: 1) základní kapitál společnosti se snižuje o částku 36,667.500,- Kč, slovy: Třicet šest milionů šest set šedesát sedm tisíc pět set korun českých. Nová výše základního kapitálu společnosti po této změně bude činit 85,557.500,- Kč, slovy: Osmdesát pět milionů pětset padesát sedm tisíc pět set korun českých. Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu společnosti. 2) s částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 36,667.500,- Kč, slovy: Třicet šest milionů šest set šedesát sedm tisíc pět set korun českých, bude naloženo následovně: 2a) částka 31,778.500,- Kč, slovy: Třicet jedna milionů sedm set sedmdesát osm tisíc pět set korun českých, bude rozdělena mezi akcionáře. 2b) částka 4,889.000,- Kč, slovy: Čtyři miliony osm set osmdesát devět tisíc korun českých, bude převedena na účet ostatních kapitálových fondů společnosti. 3) snížení základního kapitálu společnosti bude ve smyslu § 213a obchodního zákoníku provedeno rovnoměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, a to tak, že okamžikem právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, se snižuje nominální hodnota akcií společnosti následovně: 3a) hodnota každé z 800 ks, slovy: Osmi set kusů, akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: Jedno sto tisíc korun českých, se snižuje na novou hodnotu ve výši 70.000,- Kč, slovy: Sedmdesát tisíc korun českých. 3b) hodnota každé z 42 225 ks, slovy: Čtyřiceti dvou tisíc dvou set dvaceti pěti kusů, akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: Jeden tisíc korun českých, se snižuje na novou hodnotu ve výši 700,- Kč, slovy: Sedm set korun českých. 4) snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti. Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě třiceti dnů od zveřejnění výzvy za účelem vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku.
 • Na základě projektu přeměny ve formě vnitrostátní fúze ze dne 5.5.2009 došlo k vnitrostátní fúzi sloučením obchodní společnosti Lesní společnost Litoměřice, a.s., IČ 47307692, jako nástupnické společnosti a obchodní společnosti Pekařství, a.s., IČ 25066251, jako společnosti zanikající, kdy zanikající společnost byla zrušena bez likvidace a její veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na nástupnickou společnost.
 • Dne 5.10.2009 rozhodla valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti a přijala následující usnesení: a) snížit základní kapitál o částku 61.112.500,- Kč, slovy: Šedesát jedna milionů jedno sto dvanáct tisíc pětset korun českých. Nová výše základního kapitálu společnosti po této změně bude činit 24.445.000,- Kč, slovy: dvacet čtyři miliony čtyři sta čtyřicet pět tisíc korun českých. Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu společnosti. b) S částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 61.112.500,- Kč slovy: Šedesát jedna milionů jedno sto dvanáct tisíc pět set korun českých, bude naloženo tak, že bude celá rozdělena mezi akcionáře. c) Snížení základního kapitálu společnosti bude ve smyslu § 213a obchodního zákoníku provedeno rovnoměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti a to tak, že okamžikem právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, se snižuje nominální hodnota akcií společnosti následovně: i) Hodnota každé z 800 ks, slovy: Osmi set kusů, akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 70.000,- Kč, slovy: Sedmdesát tisíc korun českých, se snižuje na novou hodnotu ve výši 20.000,- Kč, slovy: Dvacet tisíc korun českých. ii) Hodnota každé z 42 225 ks, slovy: Čtyřiceti dvou tisíc dvou set dvaceti pěti kusů, akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 700,- Kč, slovy: Sedm set korun českých, se snižuje na novou hodnotu ve výši 200,- Kč, slovy: Dvě stě korun českých. d) Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií, se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě třiceti dnů od zveřejnění výzvy za účelem jejich výměny. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. Uvedeným rozhodnutím o snížení základního kapitálu se mění výše jmenovité hodnoty akcie představující jeden hlas pro rozhodování na valné hromadě, a to tak, že každých 200,- Kč, slovy: Dvě stě korun českých, jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

POBOČKA #

KONTAKT

LESNÍ SPOLEČNOST LITOMĚŘICE
Ulice: Litoměřická Kotlina 383
Město: LITOMĚŘICE 1
PSČ: 41201
Kraj: Ústecký

Opovědná osoba: Ing. Vladimír Knotek
Telefon: 416 739 154
Fax: 416 739 154

Kategorie:
Novinky
V databázi již 95 tisíc firem (02.02.2012)V naší databázi naleznete již 95 tis. firem z celé ČR.
Úprava hlavní strany inzerce (11.05.2010)Přesunuli jsme boční podmenu do horního menu. Věříme, že jsme inzerci zpřehlednili. Pokud budete mít nějaké nápady na vylepšení, napište nám.
 

Katalog firem zdarma, seznam firem, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík,


Partneři:
Firmy a ochrana osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace