reklama
Informace - přes 70 000 firem
hledaní inzerátů
Vložit firmu

ČESKOMORAVSKÝ CEMENT nástupnická společnost a.s.

logo ČESKOMORAVSKÝ CEMENT nástupnická společnost a.s.IČO: 26209578
DIČ: CZ26209578
Forma: Akciová společnost
VIP: Ne
Zobrazit informace z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost
Forma: Akciová společnost, právnická osoba tuzemská
IČO: 26209578
DIČ: CZ26209578
Zapsáno u: Městský úřad Šlapanice
Stav: Aktivní
Aktivních živností: 20
První živnost: 10.9.2001
Všech živností: 54
Informace z rzp: 19.10.2009

OSOBY

Jméno: Ing. Jan Hrozek
Adresa: 280, Pozořice (Pozořice), 66407
Role: Společník

Jméno: Ing. Karel Chuděj
Adresa: 456, Zlín (Mladcová), 76001
Role: Společník

Jméno: JUDr. Marcela Němcová
Adresa: 175, Mokrá-Horákov (Horákov), 66404
Role: Společník

ŽIVNOSTI

Předmět: Hostinská činnost
Vznik: 25.9.2003
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní
Vznik: 16.4.2002
Stav: Aktivní
Druh: K

Předmět: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Vznik: 16.2.2002
Stav: Aktivní
Druh: V

Předmět: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Vznik: 16.1.2002
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
Vznik: 16.1.2002
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Vznik: 16.1.2002
Stav: Aktivní
Druh: V

Předmět: Zednictví
Vznik: 21.11.2001
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Nákup a prodej výbušnin
Vznik: 8.11.2001
Stav: Aktivní
Druh: K

Předmět: Provádění trhacích prací
Vznik: 8.11.2001
Stav: Aktivní
Druh: K

Předmět: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vznik: 19.9.2001
Stav: Aktivní
Druh: V

Předmět: Projektová činnost ve výstavbě
Vznik: 19.9.2001
Stav: Aktivní
Druh: V

Předmět: Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Vznik: 10.9.2001
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Vodoinstalatérství, topenářství
Vznik: 10.9.2001
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Vznik: 10.9.2001
Stav: Aktivní
Druh: V

Předmět: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Vznik: 10.9.2001
Stav: Aktivní
Druh: V

Předmět: Výroba a zpracování paliv a maziv
Vznik: 10.9.2001
Stav: Aktivní
Druh: V

Předmět: Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků
Vznik: 10.9.2001
Stav: Aktivní
Druh: V

Předmět: Obráběčství
Vznik: 10.9.2001
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Zámečnictví, nástrojářství
Vznik: 10.9.2001
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Vznik: 10.9.2001
Stav: Aktivní
Druh: L
Činnosti

 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Ubytovací služby
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb

Zobrazit informace z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: ČESKOMORAVSKÝ CEMENT nástupnická společnost a.s.
Forma: Akciová společnost
IČO: 26209578
DIČ: CZ26209578
Zapsáno u: Krajský soud v Brně
Oddíl/vložka: B 5528
Stav: Aktivní
Adresa: Náměstí Osvoboditelů 1362/1, Praha, 15300

FINANCE

Vklad: 1000000000

Druh: Akcie na jméno
Hodnota: 10000
Počet: 100000

OSOBY

Jméno: Ing. Jan Hrozek
Role: předseda představenstva
Adresa: Malé Lipky 280, Pozořice, 66407
Rodné číslo: skryto

Jméno: JUDr. Marcela Němcová
Role: člen představenstva
Adresa: 175, Mokrá - Horákov, 66404
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Karel Chuděj
Role: člen představenstva
Adresa: U Hřiště 456, Zlín, 76001
Rodné číslo: skryto

DOZORČÍ RADA

Jméno: Miroslav Mrňa
Role: člen dozorčí rady
Adresa: Náměstí Osvoboditelů 791/32, Praha 1, 11000
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Ladislav Damašek
Role: člen dozorčí rady
Adresa: Náměstí Osvoboditelů 1362/1, Praha, 15300
Rodné číslo: skryto

Jméno: Miroslav Mrňa
Role: člen dozorčí rady
Adresa: Náměstí Osvoboditelů 791/32, Praha 1, 11000
Rodné číslo: skryto

ČINNOSTI

 • zednictví
 • výroba a zpracování paliv a maziv
 • projektová činnost ve výstavbě
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • nákup a prodej výbušnin
 • provádění trhacích prací
 • hornická činnost a činnost prováděná hornickýcm způsobem
 • distribuce elektřiny
 • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany
 • provozování drážní dopravy
 • provozování dráhy - vlečky
 • hostinská činnost
 • obchod s elektřinou
 • silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní
 • obráběčství
 • vodoinstalatérství, topenářství
 • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků
 • montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • zámečnictví, nástrojářství
 • výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
 • opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

OSTATNÍ SKUTEČNOSTI

 • Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 2.3.2001 v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu tak, že: zvyšuje stávající základní kapitál ve výši 1.000.000,- Kč, který byl splacen v plné výši, a to peněžitým vkladem o 999.000.000,- Kč, na částku 1.000.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nově upisované akcie budou kmenové, v listinné podobě a ve formě na jméno, a to v počtu 99.900 ks o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč. Namísto těchto akcií bude upisovateli po splnění zákonných podmínek vydána jedna hromadná akcie. Nové akcie budou upsány jediným akcionářem. Přednostní právo úpisu nových akcií se vylučuje; důvodem je skutečnost, že veškeré akcie budou upsány jediným akcionářem a procedura spojená s přednostním právem je nadbytečná. Zpráva představenstva podle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku ze dne 2.3.2001 byla předložena a tvoří přílohu notářského zápisu o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. Jediný akcionář upíše nové akcie uzavřením smlouvy o upsání akcií a jejím doručením společnosti do jejího sídla ve lhůtě dvou týdnů, přičemž tato dvoutýdenní lhůta běží od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akconáři. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit bez zbytečného odkladu poté, co bude podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, jedinému akcináři návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie se stanoví ve výši 10.000,- Kč, tedy shodně se jmenovitou hodnotou akcie. Za místo úpisu nových akcií se s ohledem na doručení akceptace návrhu smlouvy o úpisu považuje sídlo společnosti. Úpis nových akcií jinou osobou než jediným akcionářem se nepřipouští; neupíše-li jediný akcionář všech 99.900 nových akcií, je upisování akcií neúčinné. Emisní kurs nových akcií může být splacen započtením pohledávky společnosti na splacní emisního kursu proti pohledávce jediného akcionáře vůči společnosti na zaplacení kupní ceny ve výši 148.880.000 EUR za 8.995.450 kusů kmenových registrovaných akcí, ISIN CZ0005112144, jejichž emitentem je společnost Českomoravský cement, a.s. se sídlem na adrese Beroun, Kubátova 65, PSČ: 266 01, IČ 00015032, která jedinému akcionáři vznikla na základě smlouvy o koupi akcií se společností jako kupujícím ze dne 11.12.2000. Pohledávka akcionáře je splaná do 31.3.2001; společnost souhlasí se započtením pohledávky na splacení emisního kursu proti uvedené pohledávce jediného akcionáře vůči společnosti i před její splatností. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit jedinému akcionáři návrh dohody o započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu proti pohledávce jediného akcionáře vůči společnosti na zplacení kupní ceny uvedené výše současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Akcionář je povinen splatit emisní kurs jím upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení pohledávky dle tohoto odstavce, nejpozději do dvou týdnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Pro započitatelnou výši pohledávek je podle § 362 obchodního zákoníku rozhodující střední devizový kurs vyhlášený Českou národní bankou a platný v den uzavření dohody o započtení.
 • Společnost, na základě usnesení valné hromady společnosti Českomoravský cement, a.s. ze dne 31.5.2001 a na základě rozhodnutí svého jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ze dne 31.5.2001, převzala jako hlavní akcionář obchodní jmění ( včetně všech práv a povinností z pracovně-právních vztahů) společnosti Českomoravský cement, a.s. ( IČ 00 01 50 32 ) se sídlem Beroun, Kubátova 65, PSČ: 266 01.
 • Ing. E. Dejdarovi prokura odejmuta ke dni 31.10.2005.

POBOČKA #

KONTAKT

ČESKOMORAVSKÝ CEMENT nástupnická společnost
Ulice: Beroun 660
Město: BEROUN
PSČ: 26601
Kraj: Středočeský

Opovědná osoba: p. Miroslav Albrecht
Telefon: 311 643 111
Fax: 311 643 002
E-mail: info@cmcem.cz
WWW: http://www.cmcem.cz
náhled www
Kategorie:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Text zprávy
Váš telefon/mobil  
Váš e-mail
Nevyplňovat:
 

POBOČKA #1

KONTAKT

ČESKOMORAVSKÝ CEMENT nástupnická společnost
Ulice: Mokrá
Město: MOKRÁ
PSČ: 66404
Kraj: Jihomoravský

Opovědná osoba: p. Miroslav Albrecht
Telefon: 544 122 604
Fax: 544 226 164
E-mail: info@cmcem.cz
WWW: http://www.cmcem.cz
náhled www
Kategorie:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Text zprávy
Váš telefon/mobil  
Váš e-mail
Nevyplňovat:
 

Novinky
V databázi již 95 tisíc firem (02.02.2012)V naší databázi naleznete již 95 tis. firem z celé ČR.
Úprava hlavní strany inzerce (11.05.2010)Přesunuli jsme boční podmenu do horního menu. Věříme, že jsme inzerci zpřehlednili. Pokud budete mít nějaké nápady na vylepšení, napište nám.
 

Katalog firem zdarma, seznam firem, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík,


Partneři:
Firmy a ochrana osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace