reklama
Informace - přes 70 000 firem
hledaní inzerátů
Vložit firmu

COLAS CZ a.s.

logo COLAS CZ a.s.IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Forma: Akciová společnost
VIP: Ne
Zobrazit informace z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: COLAS CZ, a.s.
Forma: Akciová společnost, právnická osoba tuzemská
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Zapsáno u: Úřad městské části Praha 9
Stav: Aktivní
Aktivních živností: 11
První živnost: 18.5.2000
Všech živností: 36
Aktivní provozovny: ano
Informace z rzp: 12.7.2010

OSOBY

Jméno: Ing. Martin Stengl
Adresa: 65, Čížov (Čížov), 58601
Role: Společník

Jméno: Alain Jeziorny
Adresa: , Budapešť (Hankoczy)
Role: Společník

Jméno: Francis Grass
Adresa: , Budapešť
Role: Společník

ŽIVNOSTI

Předmět: Výkon zeměměřických činností
Vznik: 10.1.2007
Stav: Aktivní
Druh: V

Předmět: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Vznik: 30.9.2005
Stav: Aktivní
Druh: V

Předmět: Klempířství a oprava karoserií
Vznik: 30.7.2001
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Vznik: 30.7.2001
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
Vznik: 17.7.2001
Stav: Aktivní
Druh: K

Předmět: Opravy silničních vozidel
Vznik: 7.3.2001
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Projektová činnost ve výstavbě
Vznik: 7.3.2001
Stav: Aktivní
Druh: V

Předmět: Kovoobráběčství
Vznik: 7.3.2001
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Zámečnictví, nástrojářství
Vznik: 7.3.2001
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vznik: 18.5.2000
Stav: Aktivní
Druh: V

Předmět: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Vznik: 18.5.2000
Stav: Aktivní
Druh: L
Činnosti

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zobrazit informace z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: COLAS CZ a.s.
Forma: Akciová společnost
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Zapsáno u: Městský soud v Praze
Oddíl/vložka: B 6556
Stav: Aktivní
Adresa: Exnárova 540, Hradec Králové, 50011

FINANCE

Vklad: 467666000

Druh: Kmenové akcie na majitele
Hodnota: 100
Počet: 4676660
Detail: zaknihovaných

OSOBY

Jméno: Miroslav Mrňa
Role: předseda představenstva
Adresa: Václavské nám. 791/32, Praha 1, 11000
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Martin StenglPh.D.
Role: místopředseda představenstva
Adresa: 65, Jihlava, 58601
Rodné číslo: skryto

Jméno: Miroslav Mrňa
Role: člen představenstva
Adresa: Václavské nám. 791/32, Praha 1, 11000
Rodné číslo: skryto

DOZORČÍ RADA

Jméno: Miroslav Mrňa
Role: člen
Adresa: Exnárova 791/32, Praha 1, 11000
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Ivan Neugebauer
Role: člen dozorčí rady
Adresa: Exnárova 540, Hradec Králové, 50011
Rodné číslo: skryto

Jméno: Miroslav Mrňa
Role: člen dozorčí rady
Adresa: Exnárova 791/32, Praha 1, 11000
Rodné číslo: skryto

ČINNOSTI

 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • opravy silničních vozidel
 • kovoobráběčství
 • projektová činnost ve výstavbě
 • hornická činnost v rozsahu § 2 písmen: b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem c) zřizování, zajišťování a likvidace lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) a d) zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu § 3 písmena: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým způsobem včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • výkon zeměměřických činností
 • Zámečnictví, nástrojářství
 • Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
 • Klempířství a oprava karoserií
 • Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

OSTATNÍ SKUTEČNOSTI

 • Dne 19.srpna 2005 schválila mimořádná valná hromada společnosti COLAS CZ, a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/191 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") toto usnesení: 1. Určení hlavního akcionáře. Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost COLAS societe anonyme, se sídlem 7, Plc. René Clair 92100, Boulogne, Billancourt, Francie (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů; (ii) výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů; (iii) žádosti Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady a (iv) čestného prohlášení Hlavního akcionáře; ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 4 551 659 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100,- Kč (dále jen "Akcie"). K rozhodnému dni této mimořádné valné hromady i ke dni jejího konání je Hlavní akcionář vlastníkem 4 551 659 ks Akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 97,33 %, a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku. 2.Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře. Mimořádné valná hromada Společnosti schvaluje podle § 183i a následujících obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem Akciím vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií") na Hlavního akcionáře. Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění. Mimořádná valná hromada Společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne za vykupované Akcie peněžité protiplnění ve výši 183,- Kč za jednu Akcii (dále jen "Protiplnění"). Navržená výše Protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 písmenem b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s. se sídlem Bredovský dvůr, Olivova 4, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 63998581 dne 1.srpna 2005 (dále jen "Znalecký posudek"). V závěru Znaleckého posudku se uvádí""Konstatujeme, že na základě provedené expertizy hodnota jedné akcie společnosti COLAS CZ, a.s. zjištěná výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků činí 183,- Kč. Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností COLAS S.A. k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosti COLAS CZ, a.s. ve výši 183,- Kč je přiměřená námi zjištěné hodnotě akcií." 4. Poskytnutí protiplnění. Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavcem 2,3 a 5 obchodního zákoníku). Protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám níže popsaným způsobem do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí Protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník Akcie, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen "Oprávněné osoby"). Konkrétní způsob poskytnutí Protiplnění bude Oprávněné osobě oznámen doporučeným dopisem s dodejkou na adresu Oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papíru, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode Dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě Hlavní akcionář rovněž oznámí způsob poskytnutí Protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. Představenstvo Společnosti zajistí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost ve Středisku cenných papírů, a to ke Dni účinnoti přechodu Akcií a předá jej bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění.
 • Společnost COLAS CZ, a.s. je právním nástupcem společností Silnice Jihlava, a.s., se sídlem Kosovská 10, Jihlava, IČ: 46 34 64 49, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 735, Silnice Znojmo, a.s. se sídlem Vídeňská 49, Znojmo, IČ: 46 34 63 76, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 726 a Silniční stavitelství Praha, a.s. se sídlem Kolbenova 259, Praha 9, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1480, jež byly zrušeny bez likvidace součením se společností COLAS CZ, a.s.
 • Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ: 261 77 005, přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti ASTECH, s.r.o., se sídlem Jihlava, Kosovská 10, PSČ 586 01, IČ: 253 38 820, jako společnosti zanikající.

POBOČKA #

KONTAKT

COLAS CZ
Ulice: Brněnská 343
Město: TŘEBÍČ
PSČ: 67401
Kraj: Vysočina

Opovědná osoba: Ing. Jiří Kárník
Telefon: 568 823 921 - spojovatelka
Fax: 568 821 922
E-mail: colas@colas.cz
WWW: http://www.colas.cz
náhled www
Kategorie:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Text zprávy
Váš telefon/mobil  
Váš e-mail
Nevyplňovat:
 

POBOČKA #1

KONTAKT

COLAS CZ
Ulice: Kosovská 10
Město: JIHLAVA
PSČ: 58635
Kraj: Ústecký

Opovědná osoba: p. Věra Vrbová
Telefon: 567 574 820 - sekretariát
Fax: 567 574 802
E-mail: colas@colas.cz
WWW: http://www.colas.cz
náhled www
Kategorie:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Text zprávy
Váš telefon/mobil  
Váš e-mail
Nevyplňovat:
 

POBOČKA #2

KONTAKT

COLAS CZ
Ulice: Bradlec
Město: KOSMONOSY
PSČ: 29306
Kraj: Středočeský

Opovědná osoba: p. Zdeněk Žáček
Telefon: 326 735 338
Fax: 326 735 337
E-mail: bradlec@colas.cz

Kategorie:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Text zprávy
Váš telefon/mobil  
Váš e-mail
Nevyplňovat:
 

POBOČKA #3

KONTAKT

COLAS CZ
Ulice: Kolbenova 259
Město: PRAHA 9
PSČ: 19821
Kraj: Jihomoravský

Opovědná osoba: Ing. Ivan Neugebauer
Telefon: 281 864 913 - sekretariát
Fax: 281 862 984
E-mail: colas@colas.cz
WWW: http://www.colas.cz
náhled www
Kategorie:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Text zprávy
Váš telefon/mobil  
Váš e-mail
Nevyplňovat:
 

POBOČKA #4

KONTAKT

COLAS CZ
Ulice: Polanecká 803/72
Město: OSTRAVA 21
PSČ: 72100
Kraj: Moravskoslezský

Telefon: 597 480 857
Fax: 596 964 402
E-mail: hsv.brno@colas.cz
WWW: http://www.colas.cz
náhled www
Kategorie:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Text zprávy
Váš telefon/mobil  
Váš e-mail
Nevyplňovat:
 

POBOČKA #5

KONTAKT

COLAS CZ
Ulice: Průmyslová 1028
Město: KOSMONOSY
PSČ: 29306
Kraj: Středočeský

Opovědná osoba: p. Keller
Telefon: 326 324 224 - doprava
Fax: 326 722 757
WWW: http://www.colas.cz
náhled www
Kategorie:

POBOČKA #6

KONTAKT

COLAS CZ
Ulice: Střítežská 271
Město: POLIČKA
PSČ: 57201
Kraj: Pardubický

Telefon: 461 722 120 - spojovatelka
Fax: 461 724 595
E-mail: colas@colas.cz
WWW: http://www.colas.cz
náhled www
Kategorie:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Text zprávy
Váš telefon/mobil  
Váš e-mail
Nevyplňovat:
 

Novinky
V databázi již 95 tisíc firem (02.02.2012)V naší databázi naleznete již 95 tis. firem z celé ČR.
Úprava hlavní strany inzerce (11.05.2010)Přesunuli jsme boční podmenu do horního menu. Věříme, že jsme inzerci zpřehlednili. Pokud budete mít nějaké nápady na vylepšení, napište nám.
 

Katalog firem zdarma, seznam firem, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík,


Partneři:
Firmy a ochrana osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace