reklama
Informace - přes 70 000 firem
hledaní inzerátů
Vložit firmu

BRISK TÁBOR a.s.

logo BRISK TÁBOR a.s.IČO: 47252090
DIČ: CZ47252090
Forma: Akciová společnost
VIP: Ne
Zobrazit informace z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: BRISK Tábor a.s.
Forma: Akciová společnost, právnická osoba tuzemská
IČO: 47252090
DIČ: CZ47252090
Zapsáno u: Městský úřad Tábor
Stav: Aktivní
Aktivních živností: 8
První živnost: 11.12.1992
Všech živností: 26
Aktivní provozovny: ano
Informace z rzp: 20.8.2009

OSOBY

Jméno: Ing. Mojmír Čapka
Adresa: 917, Praha 1 (Nové Město), 11000
Role: Společník

Jméno: Milada Markvartová
Adresa: 385, Sezimovo Ústí (Sezimovo Ústí), 39102
Role: Společník

Jméno: Ing. Filip Čapka
Adresa: 917, Praha 1 (Nové Město), 11000
Role: Společník

ŽIVNOSTI

Předmět: Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - vnitrostátní příležitostná osobní
Vznik: 15.4.1993
Stav: Neaktivní
Druh: K

Předmět: Hostinská činnost
Vznik: 19.3.1993
Stav: Neaktivní
Druh: R

Předmět: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Vznik: 19.1.1993
Stav: Neaktivní
Druh: R

Předmět: Galvanizérství, smaltérství
Vznik: 19.1.1993
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Obráběčství
Vznik: 19.1.1993
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Vznik: 19.1.1993
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Zámečnictví, nástrojářství
Vznik: 19.1.1993
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Vznik: 11.12.1992
Stav: Aktivní
Druh: L
Činnosti

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zobrazit informace z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: BRISK TÁBOR a.s.
Forma: Akciová společnost
IČO: 47252090
DIČ: CZ47252090
Zapsáno u: Krajský soud v Českých Budějovicích
Oddíl/vložka: B 563
Stav: Aktivní
Adresa: Okružní 296/III, Soběslav

FINANCE

Vklad: 148578000

Druh: Akcie na majitele
Hodnota: 1000
Počet: 148578

OSOBY

Jméno: Ing. Mojmír Čapka
Role: předseda představenstva
Adresa: Opletalova 917/9, Praha 1
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Filip Čapka
Role: místopředseda představenstva
Adresa: Opletalova 917/9, Praha 1
Rodné číslo: skryto

Jméno: Milada Markvartová
Role: člen představenstva
Adresa: Okružní 385, Sezimovo Ústí II
Rodné číslo: skryto

DOZORČÍ RADA

Jméno: Ing. Josef Míka
Role: předseda dozorčí rady
Adresa: Okružní 2380, Tábor
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Petr Heinrich
Role: člen dozorčí rady
Adresa: Okružní 1876/12, Tábor
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Magdaléna Skluzáčková
Role: člen dozorčí rady
Adresa: Okružní 296/III, Soběslav
Rodné číslo: skryto

ČINNOSTI

 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: a) Vývoj a výroba zapalovacích svíček, žhavicích svíček a zapalovacích systémů b) Vývoj a výroba technické a elektrotechnické keramiky c) Diagnostika spalovacích motorů a jejich seřízení d) Obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej e) Vývoj a výroba sestav, podsestav a součástí motorových vozidel f) Výroba snímačů hladin a otáček g) Vývoj a výroba podsestav a součástí zapalování plynových kotlů a spotřebičů h) Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců i) Výroba motorových a přípojných vozidel
 • Hostinská činnost
 • Silniční motorová doprava osobní
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 • Obráběčství
 • Galvanizérství, smaltérství
 • Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti
 • Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
 • Zámečnictví, nástrojářství

OSTATNÍ SKUTEČNOSTI

 • Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 3, na který přešel majetek státního podniku Jiskra s.p., ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 23.10.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • Akcie jsou dematerializovány v zaknihované podobě na majitele a mají charakter veřejně obchodovatelných cenných papírů.
 • Mimořádná valná hromada společnosti BRISK Tábor a.s. rozhodla dne 5. června 2006 ve smyslu ust. § 183i a následujících obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na osobu hlavního akcionáře takto: Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti je společnost s ručením omezeným BRITAL, s.r.o. se sídlem Praha 1, Opletalova 9, čp. 917, PSČ 110 00, IČ 490 23 951, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 53235, který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady, k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady a ke dni konání mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře je osvědčeno výpisem z účtu cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl - ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady - k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady - ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem 133725 ks kmenových kótovaných akcií vydaných společností v zaknihované podobě, na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1000,- Kč, ISIN CZ0005074856, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl na základním kapitálu i hlasovacích právech společnosti ve výši 90 %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo podle § 183i a následujících obchodního zákoníku, v platném znění. Přechod ostatních účastnických cenných papírů vydaných společností na hlavního akcionáře: Mimořádná valná hromada rozhodla podle § 183i a následujících obchodního zákoníku o přechodu všech kmenových, zaknihovaných, kótovaných akcií na majitele emitovaných společností o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1000,- Kč, ISIN CZ0005074856 ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. Na hlavního akcionáře ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Výše protiplnění, závěry znaleckého posudku: Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 1330,- Kč (slovy tisíctřistatřicetkorun českých) za každou jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Přiměřenost výše uvedeného protiplnění navrženého hlavním akcionářem byla doložena znaleckým posudkem vypracovaným Česká znalecká a.s., IČ 25260138, číslo posudku 2117-01-2006 ze dne 20. 4. 2006. Poskytnutí protiplnění: Hlavní akcionář v souladu s § 183m odstavec 2 a 2 obchodního zákoníku poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu v příslušné výši oprávněným osobám (tj. těm, jejichž vlastnické právo k akciím BRISK Tábor a.s. přejde na hlavního akcionáře v důsledku přechodu akcií podle tohoto usnesení - dále jen "vlastníci akcií"). Výplatu protiplnění provede HVB Bank Czech Republic a.s. se sídlem Praha 1, nám. Republiky 3a/2090, jmenovitě pobočka banky v Českých Budějovicích se sídlem České Budějovice, U Zimního stadionu 3, PSČ 370 21. Hlavní akcionář doložil složení peněžních prostředků v potřebné výši k výplatě protiplnění před konáním valné hromady potvrzením HVB Bank Czech Republic a.s. ze dne 10. 5. 2006. Ostatní vlastníci akcií (dále jen "vlastníci akcií") společnosti BRISK Tábor a.s. jsou oprávněni požádat o úhradu protiplnění písemnou žádostí zaslanou pobočce banky v Českých Budějovicích doporučenou poštou, a to dále adresované na oddělení firemní klientely, U Zimního stadionu 3, 370 21 České Budějovcie, nebo předloženou osobně v pobočce banky v Českých Budějovicích v její otevírací době, a to ve lhůtě 3 (slovy: tří) měsíců ode dne zahájení výplaty protiplnění bankou (dále též jen "žádost"). V případě, že vlastník akcií nevlastní žádný účet vedený jakoukoli tuzemskou nebo zahraniční bankou či spořitelnou a z tohoto důvodu nemůže hotovostní úhradu protiplnění obdržet bankovním převodem, nevyplní na žádosti číslo bankovního spojení. Banka takto označené žádosti zašle doporučenou poštou, vždy k 15. a 30. dni příslušného kalendářního měsíce, společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. za účelem zajištění hotovostní úhrady protiplnění. Vlastník akcií, který je právnickou osobou, musí všechny právní úkony v souvislosti se žádostí učinit v souladu se způsobem jednání uvedeným v obchodním či jiném veřejném rejstříku prostřednictvím osob, které jsou oprávněny jednat jeho jménem. Vlastník akcií, který je právnickou osobou, musí k žádosti přiložit také originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z z obchodního či jiného veřejného rejstříku ne starší tří měsíců v době doručení bance. Datum pořízení výpisu z obchodního či jiného veřejného rejstříku musí předcházet datu podepsání žádosti. Pokud je vlastníkem akcií zahraniční osoba, musí být pravost pečeti nebo razítka příslušného zahraničního orgánu, který vydal výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku, nebo který ověřil pravost podpisu na listině, řádně ověřena podle příslušných právních předpisů. Vlastník akcií je povinen veškeré dokumenty v cizím jazyce, které má povinnost předložit spolu se žádostí, doručit za výše uvedených podmínek v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Pravost podpisu vlastníka akcií, popř. osoby či osob jednajících jménem tohoto vlastníka akcií na žádosti musí být úředně ověřen. To neplatí v případě, že ostatní akcionář - fyzická osoba doručí žádost osobně do pobočky banky v Českých Budějovicích, prokáže svou totožnost předložením průkazu totožnosti a žádost podepíše před pověřeným pracovníkem banky. Vlastníci akcií společnosti BRISK Tábor a.s. jsou oprávněni požádat o zaplacení protiplnění v pobočce banky v Českých Budějovicích rovněž v zastoupení zmocněncem - fyzickou osobou na základě plné moci (pravost podpisu zmocnitele na této plné moci musí být úředně ověřena), jejíž originál předloží bance. Osoba jednající za vlastníka akcií - právnickou osobu se prokáže originálem výpisu z obchodního rejstříku tohoto vlastníka akcií - právnické osoby a průkazem totožnosti osoby oprávněné jednat za vlastníka akcií - právnickou osobu. Vzor žádosti je uveden v příloze tohoto usnesení. Banka bude akceptovat pouze žádosti shodující se s tímto vzorem. V případě, že tomu tak nebude, upozorní na tuto skutečnost vlastníka akcií, případně zmocněnce. Vzor žádosti bude vlastníkům akcií k dispozici v sídle společnosti BRISK a v pobočce banky v Českých Budějovicích a dále na internetové stránce www.brisk.cz. Banka poskytne protiplnění vždy vlastníkovi akcií, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených cenných papírů, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi nám a zástavním věřitelem určuje jinak. O termínu zahájení výplaty protiplnění bankou a jejím způsobu budou ostatní akcionáři seznámeni způsobem, který je platný pro svolání valné hromady společnosti. Rozhodnutí České národní banky: Česká národní banka přezkoumala žádost hlavního akcionáře o předchozí souhlas k přijetí usnesení mimořádné valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti BRISK Tábor a.s., na osobu hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i, odstavec 5 obchodního zákoníku a svým rozhodnutím ze dne 25. 4. 2006, čj. 45/N/44/2006/2, které nabylo právní moci dne 25. 4. 2006, vyslovila souhlas s přijetím usnesení valné hromady společnosti BRISK Tábor a.s. o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na hlavního akcionáře, a to za protiplnění ve výši 1330,- Kč za jednu akcii. Informace o zpřístupnění dokumentů: V sídle společnosti je pro akcionáře společnosti zpřístupněn, v souladu s § 183i, odst. 2 obchodního zákoníku k nahlédnutí v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin notářský zápis NZ 106/2006, N 109/2006 obsahující výše uvedené usnesení mimořádné valné hromady společnosti.

POBOČKA #

KONTAKT

BRISK TÁBOR
Ulice: Vožická 2068
Město: TÁBOR
PSČ: 39002
Kraj: Jihočeský

Opovědná osoba: Ing. Jaroslav Macek
Telefon: 381 492 111 - spojovatelka
Fax: 381 492 276 - centrála
E-mail: brisk@brisk.cz
WWW: http://www.brisk.cz
náhled www
Kategorie:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Text zprávy
Váš telefon/mobil  
Váš e-mail
Nevyplňovat:
 

Novinky
V databázi již 95 tisíc firem (02.02.2012)V naší databázi naleznete již 95 tis. firem z celé ČR.
Úprava hlavní strany inzerce (11.05.2010)Přesunuli jsme boční podmenu do horního menu. Věříme, že jsme inzerci zpřehlednili. Pokud budete mít nějaké nápady na vylepšení, napište nám.
 

Katalog firem zdarma, seznam firem, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík,


Partneři:
Firmy a ochrana osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace