reklama
Informace - přes 70 000 firem
hledaní inzerátů
Vložit firmu

LÁZNĚ LUHAČOVICE a.s.

logo LÁZNĚ LUHAČOVICE a.s.IČO: 46347828
DIČ: CZ46347828
Forma: Akciová společnost
VIP: Ne
Zobrazit informace z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: Lázně Luhačovice, a.s.
Forma: Akciová společnost, právnická osoba tuzemská
IČO: 46347828
DIČ: CZ46347828
Zapsáno u: Městský úřad Luhačovice
Stav: Aktivní
Aktivních živností: 5
První živnost: 20.11.1992
Všech živností: 22
Aktivní provozovny: ano
Informace z rzp: 24.2.2010

OSOBY

Jméno: Ing. Josef Krůžela
Adresa: 1112, Praha 8 (Kobylisy), 18200
Role: Společník

Jméno: Ing. Eva Kropová
Adresa: 64, Třinec (Karpentná), 73994
Role: Společník

Jméno: Martin Burda
Adresa: 1022, Třinec (Lyžbice), 73961
Role: Společník

ŽIVNOSTI

Předmět: Provozování solárií
Vznik: 16.2.2010
Stav: Aktivní
Druh: V

Předmět: Masérské, rekondiční a regenerační služby
Vznik: 16.2.2010
Stav: Aktivní
Druh: V

Předmět: Silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní
Vznik: 10.9.1997
Stav: Aktivní
Druh: K

Předmět: Hostinská činnost
Vznik: 1.12.1992
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Vznik: 20.11.1992
Stav: Aktivní
Druh: L
Činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Poskytování technických služeb

Zobrazit informace z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: LÁZNĚ LUHAČOVICE a.s.
Forma: Akciová společnost
IČO: 46347828
DIČ: CZ46347828
Zapsáno u: Krajský soud v Brně
Oddíl/vložka: B 809
Stav: Aktivní
Adresa: Bezručova 764, Luhačovice

FINANCE

Vklad: 100165000

Druh: Akcie na jméno
Hodnota: 1000000
Počet: 100

Druh: Akcie na jméno
Hodnota: 1000
Počet: 165

OSOBY

Jméno: Ing. Josef KrůželaCSc.
Role: předseda představenstva
Adresa: Havlínova 1112/4, Praha 8
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Eva Kropová
Role: místopředseda představenstva
Adresa: 64, Třinec XI, 73994
Rodné číslo: skryto

Jméno: Martin Burda
Role: člen představenstva
Adresa: Svornosti 1022, Třinec, 73961
Rodné číslo: skryto

DOZORČÍ RADA

Jméno: JUDr. Ing. Zdeněk Radil
Role: předseda dozorčí rady
Adresa: Bezručova 31/217, Praha 10, 10000
Rodné číslo: skryto

Jméno: Petr Bič
Role: člen dozorčí rady
Adresa: Bezručova 1201, Třinec, 73961
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. František Bača
Role: člen
Adresa: Bezručova 764, Luhačovice
Rodné číslo: skryto

ČINNOSTI

 • Poskytování komplexní, příspěvkové a ambulantní lázeňské péče
 • Poskytování odborných ambulantních zdravotnických služeb
 • Správa a využití přírodních léčivých zdrojů
 • Poskytování ubytovacích služeb
 • Provozování hostinské činnosti
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • Směnárenská činnost
 • Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně činností s pronájmem spojených
 • Pořádání kulturních produkcí
 • Podnikání v energetických odvětvích - výroba a rozvod tepla, rozvod elektrické energie
 • Taxislužba
 • Provozování cestovní agentury
 • Poradenství ekonomické, finanční a organizační poradenství v oblasti lázeňské péče, ochrany přírodních léčivých zdrojů a hostinské činnosti
 • Provozování odstavných a parkovacích ploch pro vozidla
 • Nakladatelská a vydavatelská činnost, vydávání periodického tisku
 • silniční motorová doprava osobní
 • kongresová činnost, pořádání a organizování seminářů a vzdělávacích kurzů
 • zprostředkování služeb
 • provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
 • poskytování technických služeb
 • kopírovací práce

OSTATNÍ SKUTEČNOSTI

 • Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního Státní léčebné lázně Luhačovice, s.p.
 • Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 30.4.1997.
 • Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 25.4.2001.
 • Byly předloženy stanovy společnosti v úplném znění přijaté valnou hromadou konanou dne 30.4.2002.
 • Stanovy společnosti byly změněny usnesením valné hromady konané dne 6.5.2005 a byly vydány v úplném znění.
 • Mimořádná valná hromada společnosti svoláná na základě žádosti hlavního akcionáře, pana Martina Burdy, která se konala dne 21.srpna 2006 ve Společenském domě, Luhačovice, Lázeňské náměstí 127, přijala v rámci projednávání bodu č.3 programu usnesení následujícího znění: "Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Lázně Luhačovice, a.s., IČ: 463 47 828, se sídlem Luhačovice, Lázeňské náměstí 436, okres Zlín, PSČ 763 26, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 809, je pan Martin Burda, r.č.: 740118/4934, bytem Třinec, Lyžbice, Svornosti 1022, PSČ 739 61, který je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s., a to 95.874 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,72% jejího základního kapitálu. Skutečnost, že pan Martin Burda je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,72% základního kapitálu společnosti Lázně Luhačovice, a.s., byla osvědčena při předání žádosti o svolání této mimořádné valné hromady smlouvou, na jejímž základě pan Martin Burda nabyl akcie společnosti, a dále originály akcií společnosti předloženými téhož dne. Dle prezenční listiny je pan Martin Burda vlastníkem akcií, jejichž jmenovitá hodnota činí 95,72% základního kapitálu společnosti Lázně Luhačovice, a.s., i ke dni konání této mimorádné valné hromady. Mimořádná valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"), o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s. na pana Martina Burdu, a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti Lázně Luhačovice, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 1.625,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii, určené hlavním akcionářem, panem Martinem Burdou, je doložena znaleckým posudkem č. 291-34/06 ze dne 3.července 2006 vypracovaným znalkyní Ing. Ivanou Prchalovou-Heřboltovou, CSc., soudní znalkyní v oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady, se specializací Cenné papíry a Oceňování podniků. K přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s. na hlavního akcionáře, pana Martina Burdu, za cenu 1.625,- Kč, udělila dle ustanovení § 183i odst. 5 obchodního zákoníku předchozí souhlas Česká národní banka, formou rozhodnutí ze dne 10. července 2006, č.j. 45/N/79/2006/3 (2006/4304/540), které nabylo právní moci dne 11.července 2006. Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář, pan Martin Burda, předložil valné hromadě v souladu s ustanovením § 183i odst. 6 obchodního zákoníku, potvrzení obchodníka s cennými papíry, společnosti CARFIELD a.s., IČ: 476 76 710, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 702 00, o tom, že pan Martin Burda předal obchodníkovi s cennými papíry přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Potvrzení obchodníka s cennými papíry bude přílohou zápisu z této valné hromady. Hlavní akcionář, pan Martin Burda, poskytne, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti GARFIELD a.s., IČ: 476 76 710, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ: 702 00, protiplnění ostatním akcionářům společnosti Lázně Luhačovice, a.s. či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30ti dnů ode dne uveřejnění výzvy akcionářům k předání akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s., a to po splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. Valná hromada ukládá představenstvu, aby bez zbytečného odkladu podal návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a naplnilo všechny další náležitosti stanovené platnými právními předpisy k přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře."
 • Stanovy společnosti byly změněny rozhodnutím jediného akcionáře přijatém při výkonu působnosti valné hromady dne 05.10.2007 a byly vydány v úplném znění.

POBOČKA #

KONTAKT

LÁZNĚ LUHAČOVICE
Ulice: Lázeňské nám. 436
Město: LUHAČOVICE
PSČ: 76326
Kraj: Zlínský

Opovědná osoba: Ing. Josef Krůžela CSc.
Telefon: 577 132 526
E-mail: info@lazneluhacovice.cz
WWW: http://www.lazneluhacovice.cz
náhled www
Kategorie:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Text zprávy
Váš telefon/mobil  
Váš e-mail
Nevyplňovat:
 

Novinky
V databázi již 95 tisíc firem (02.02.2012)V naší databázi naleznete již 95 tis. firem z celé ČR.
Úprava hlavní strany inzerce (11.05.2010)Přesunuli jsme boční podmenu do horního menu. Věříme, že jsme inzerci zpřehlednili. Pokud budete mít nějaké nápady na vylepšení, napište nám.
 

Katalog firem zdarma, seznam firem, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík,


Partneři:
Firmy a ochrana osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace