reklama
Informace - přes 70 000 firem
hledaní inzerátů
Vložit firmu

SVUS PHARMA a.s.

logo SVUS PHARMA a.s.IČO: 46504877
DIČ: CZ46504877
Forma: Akciová společnost
VIP: Ne
Zobrazit informace z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: SVUS Pharma a.s.
Forma: Akciová společnost, právnická osoba tuzemská
IČO: 46504877
DIČ: CZ46504877
Zapsáno u: Magistrát města Hradce Králové
Stav: Aktivní
Aktivních živností: 1
První živnost: 18.1.1993
Všech živností: 19
Aktivní provozovny: ano
Informace z rzp: 19.3.2009

OSOBY

Jméno: RNDr. Jaroslav Otenšlégr
Adresa: 1142, Praha 5 (Stodůlky), 15500
Role: Společník

Jméno: Mgr. Jan Syka
Adresa: 64, Liberec (Liberec III-Jeřáb), 46007
Role: Společník

Jméno: Lukáš Jirka
Adresa: 351, Hradec Králové (Věkoše), 50341
Role: Společník

ŽIVNOSTI

Předmět: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Vznik: 18.1.1993
Stav: Aktivní
Druh: L
Činnosti

 • Výroba potravinářských výrobků
 • Zprostředkování obchodu
 • Specializovaný maloobchod
 • Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
 • Zprostředkování služeb
 • Realitní činnost
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Zobrazit informace z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: SVUS PHARMA a.s.
Forma: Akciová společnost
IČO: 46504877
DIČ: CZ46504877
Zapsáno u: Krajský soud v Hradci Králové
Oddíl/vložka: B 649
Stav: Aktivní
Adresa: Gočárova tř. 1263/44, Hradec Králové

FINANCE

Vklad: 47500000

Druh: Akcie na majitele
Hodnota: 500
Počet: 95000

OSOBY

Jméno: RNDr. Jaroslav Otenšlégr
Role: Člen představenstva
Adresa: Diabasová 1142/9, Praha 5, 15000
Rodné číslo: skryto

Jméno: Mgr. Jan Syka
Role: Člen představenstva
Adresa: Průběžná 288/11, Praha 10, 10000
Rodné číslo: skryto

Jméno: MUDr. Lukáš Jirka
Role: Člen představenstva
Adresa: Za Zelárnou 351, Hradec Králové
Rodné číslo: skryto

DOZORČÍ RADA

Jméno: Ing. Roman Matějka
Role: Nevyplněno
Adresa: Gočárova tř. 27, Cerhovice, 26761
Rodné číslo: skryto

Jméno: RNDr. Jaroslav Matějka
Role: Člen dozorčí rady
Adresa: Gočárova tř. 467, Kolín, 28802
Rodné číslo: skryto

Jméno: Daša Eliášová
Role: Člen dozorčí rady
Adresa: Gočárova tř. 1263/44, Hradec Králové
Rodné číslo: skryto

ČINNOSTI

 • zprostředkování obchodu
 • zprostředkování služeb
 • realitní činnost
 • výroba léčiv
 • výroba potravinářských výrobků
 • maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
 • specializovaný maloobchod
 • distribuce léčiv

OSTATNÍ SKUTEČNOSTI

 • 1. Dne 31.10.2005 přijala mimořádná valná hromada společnosti toto usnesení: Mimořádná valná hromada společnosti SVUS Pharma a.s. schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost LATTNER INVESTMENTS LIMITED se sídlem na adrese 4 patro, Lawford House, Albert Place, London N3 1RL Velká Británie, na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Oprávnění hlavního akcionáře realizovat právo výkupu je doloženo notářsky ověřenou prezentací hlavního akcionáře pro zapsání do listiný přítomných a z potvrzení o uložení 94536 (slovy: devadesát čtyři tisíc pět set třicet šest) kusů listinné akcie na majitele společnosti SVUS Pharma a.s. o nominální hodnotě jedné akcie 500,-- Kč (slovy: pět set korun českých) pro uschovatele LATTNER INVESTMENTS LIMITED se sídlem na adrese 4 patro, Lawford House, Albert Place, London N3 1RL, Velká Británie, který je hlavním akcionářem společnosti, vydaného HVB Bank Czech Republic a.s. dne 27.10.2005 Z uvedených dokumentů vyplývá, že hlavní akcionář je majitelem akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 47,268.000,-- Kč (slovy: čtyřicet sedm miliónů dvě stě šedesát osm tisíc korun českých), což reprezentuje 94,53% (slovy: devadesát čtyři celých padesát tři setiny procenta) základního kapitálu společnosti. 2. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 931,-- Kč (slovy: devět set třicet jedna korun českých) za jednu akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (slovy: pět set korun českých). Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 505/83/05 ze dne 26.9.2005 zpracovaným znalcem z oboru ekonomiky Ing. Otto Šmídou (dále jen "znalecký posudek"). Výroková část znaleckého posudku zní: Na základě shora uvedených skutečností a provedených výpočtů stanovil znalec tržní hodnotu výše popsaných akcií společnosti SVUS Pharma a. s. (IČ: 46504877) částkou: Kč 931,00 (slovy: devět set třicet jedna) pro akcie jmenovité hodnoty Kč 500 3. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů společnosti přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 4. Ostatní akcionáři společnosti předloží listinné akcie společnosti v souladu s ustanovením § 183l, odst. 5 do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva dle § 183l, odst. 3 obchodního zákoníku. Toto se týká i případného zástavního věřitele. Nepředloží-li ostatní akcionáři akcie v uvedeném termínu bude společnost postupovat v souladu s § 183l, odst. 6 obchodního zákoníku podle § 214, odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. 5. Hlavní akcionář poskytne oprávěným osobám protiplnění ve lhůtě do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne skončení lhůty pro předložení listinných akcií společnosti v souladu s § 183l, odst. 5 obchodního zákoníku bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na bankovní účet resp. adresu oprávněné osoby. 6. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu obsahujícího identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, zpracovaného ke dni účinnosti a předá jej, spolu s identifikací zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne účinnosti, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.
 • Mimořádná valná hromada konaná dne 19. 3. 2007 přijala toto rozhodnutí: Základní kapitál společnosti SVUS Pharma a.s. ve výši 50.000.000,--Kč (slovy padesát milionů korun českých) se snižuje o částku 2.500.000,--Kč (slovy dva miliony pět set tisíc korun českých) na částku 47.500.000,--Kč (slovy čtyřicet sedm milionů pět set tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu v tomto rozsahu je nabytí vlastních akcií společností a tedy nutnost splnění zákonné povinnosti společnosti dané ve smyslu ustanovení § 161 písm. b) odst. 4 obchodního zákoníku spočívající ve snížení základního kapitálu. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude proúčtována na rozvahový účet ostatní kapitálové fondy a nepromítne se do nákladů ani výnosu společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu nebude vyplácena, neboť společnost SVUS Pharma s.s.má ve svém vlastnictví 5.000 (slovy pět tisíc ) kusů akcií na majitele o nominální hodnotě jedné akcie 500,--Kč (slovy pět set korun českých), které nabyla v souladu s rozhodnutím valné hromady podle ustanovení § 161a obchodního zákoníku, které nezcizila a ani nebude zcizovat a tyto akcie použije ke snížení základního kapitálu a to tak, že je skartuje, neboť akcie nejsou zaknihované. Akcie v listinné podobě, které budou použity ke snížení základního kapitálu, budou fyzicky zničeny po provedení zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Z oběhu budou vzaty a zničeny akcie o nominálné hodnotě jedné akcie 500,--Kč (slovy pět set korun českých) v počtu 5.000 (slovy pět tisíc) kusů pod čísly 082001-084000, 130001-132000, 249901-250900, všechny ze série A.

POBOČKA #

KONTAKT

SVUS PHARMA
Ulice: Smetanovo nábř. 1238/20a
Město: HRADEC KRÁLOVÉ
PSČ: 50002
Kraj: Královéhradecký

Opovědná osoba: MUDr. Lukáš Jirka
Telefon: 495 736 116
Fax: 495 214 192
E-mail: svus@svus.cz
WWW: http://www.svus.cz
náhled www
Kategorie:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Text zprávy
Váš telefon/mobil  
Váš e-mail
Nevyplňovat:
 

Novinky
V databázi již 95 tisíc firem (02.02.2012)V naší databázi naleznete již 95 tis. firem z celé ČR.
Úprava hlavní strany inzerce (11.05.2010)Přesunuli jsme boční podmenu do horního menu. Věříme, že jsme inzerci zpřehlednili. Pokud budete mít nějaké nápady na vylepšení, napište nám.
 

Katalog firem zdarma, seznam firem, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík,


Partneři:
Firmy a ochrana osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace