reklama
Informace - přes 70 000 firem
hledaní inzerátů
Vložit firmu

BH SECURITIES a.s.

logo BH SECURITIES a.s.IČO: 60192941
DIČ: CZ60192941
Forma: Akciová společnost
VIP: Ne
Zobrazit informace z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: BH Securities, a.s.
Forma: Akciová společnost, právnická osoba tuzemská
IČO: 60192941
DIČ: CZ60192941
Zapsáno u: Úřad městské části Praha 8
Stav: Aktivní
Aktivních živností:
První živnost: 13.12.1993
Všech živností: 1
Informace z rzp: 12.5.2008

OSOBY

Jméno: Ing. Martin Tomášek
Adresa: 2061, Praha 3 (Žižkov), 13000
Role: Společník

Zobrazit informace z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: BH SECURITIES a.s.
Forma: Akciová společnost
IČO: 60192941
DIČ: CZ60192941
Zapsáno u: Městský soud v Praze
Oddíl/vložka: B 2288
Stav: Aktivní
Adresa: Luční 131, Mukařov, 25162

FINANCE

Vklad: 100000000

Druh: Akcie na jméno
Hodnota: 1000000
Počet: 100

OSOBY

Jméno: Ing. Jiří Jaroš
Role: člen
Adresa: Hlubocká 709/3, Praha 5, 15800
Rodné číslo: skryto

Jméno: Zdeněk Lepka
Role: předseda představenstva
Adresa: Na Beránku IV 248, Ořech, 25225
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Michal Kamas
Role: člen představenstva
Adresa: Zhořova 1218, Rosice, 66501
Rodné číslo: skryto

DOZORČÍ RADA

Jméno: Ing. Miroslav Mihalus
Role: předseda dozorčí rady
Adresa: Luční 3224/55, Bratislava, 84102
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Tomáš Popek
Role: člen dozorčí rady
Adresa: Luční 903/22, Ostrava, 70200
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Jan Kuthan
Role: člen dozorčí rady
Adresa: Luční 131, Mukařov, 25162
Rodné číslo: skryto

ČINNOSTI

 • provádění poradenství ve věcech týkajících se cenných papírů
 • přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka,
 • provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet,
 • obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet,
 • obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů,
 • upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování,
 • úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů,
 • poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu,   poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků,
 • služby související s upisováním emisí investičních instrumentů,
 • poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů,
 • provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb.

OSTATNÍ SKUTEČNOSTI

 • Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 6.5.2003 v souladu s ust. § 208 obch. zák. o zvýšení základního kapitálu společnosti o 10.000.000,-Kč, a to tak, že ke zvýšení základního kapitálu použije vlastní zdroj společnosti, a to nerozdělený čistý zisk z minulých let, po provedení přídělu do rezervního fondu podle § 217 obch. zák. Tento je evidován v účetnictví společnosti pod číslem účtu 428-Nerozdělený zisk z minulých let a k 31.12.2002 byla jeho výše 130.439.000,-Kč. Na zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů se použije část tohoto nerozděleného zisku ve výši 10.000.000,-Kč. Základní kapitál se zvyšuje vydáním 10ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč. Tyto akcie budou bezplatně rozděleny mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, přičemž jmenovitá hodnota stávajících akcií se nezvyšuje. Po zvýšení základního kapitálu bude základní kapitál společnosti činit 60.000.000,-Kč.
 • Dne 10.11.2005 přijala společnost PROXY - FINANCE a.s., IČ 18623174 rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu v následujícím znění: 1) Zvyšuje se základní kapitál společnosti BH Secutities a.s., ze současné výše 60,000.000,- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) o částku 40,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) na částku 100,000.000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých) s tím, že nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se upisování akcií nepřipouští a tato částka je konečná. 2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. Všechny tyto akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to jedinému akcionáři společnosti, kterým je obchodní společnost PROXY - FINANCE a.s. S ohledem na uvedenou skutečnost k uplatnění přednostního práva ve smyslu ust. § 204a obchodního zákoníku. 3) Ke zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány a následně vydány nové akcie v počtu 40 (slovy: čtyřiceti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za kus, druh - kmenové, forma - na jméno, podoba - zaknihovaná. Emisní kurs jedné akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 4) Předem určený zájemce - jediný akcionář upíše všechny nové akcie peněžitým vkladem za úhrnný emisní kurs 40.000.000,- Kč, a to na základě Smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností a jediným akcionářem v sídle společnosti, ve lhůtě 14 dní od doručení písemného návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Tato lhůta k upsání akcií, počátek jejího běhu, tj. doručení návrhu na uzavření předmětné smlouvy, a místo upsání akcií, kterým bude sídlo společnosti, budou jedinému akcionáři oznámeny přímo v návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Upsání akcií jediným akcionářem bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5) Jediný akcionář, který upíše nové akcie, je povinen splatit celý peněžitý vklad a tím i celý emisní kurs všech upsaných akcií před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to nejdéle ve lhůtě 30 dní ode dne upsání akcií na účet společnosti č. 802021188/2700, vedený u HVB Bank Czech Republic a.s. 6) Za tento peněžitý vklad bude určitému zájemci vydáno 40 (slovy: čtyřicet) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za kus, druh - kmenová akcie, forma - na jméno, podoba - zaknihovaná.

POBOČKA #

KONTAKT

BH SECURITIES
Ulice: Anežská 10/986
Město: PRAHA 1
PSČ: 11000
Kraj: Hlavní město Praha

Opovědná osoba: p. Miroslav Fiala
Telefon: 221 892 211
Fax: 221 892 260
Mobil: 777 766 766
E-mail: fialam@anezska10.cz
WWW: http://www.bh-securities.cz
náhled www
Kategorie:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Text zprávy
Váš telefon/mobil  
Váš e-mail
Nevyplňovat:
 

Novinky
V databázi již 95 tisíc firem (02.02.2012)V naší databázi naleznete již 95 tis. firem z celé ČR.
Úprava hlavní strany inzerce (11.05.2010)Přesunuli jsme boční podmenu do horního menu. Věříme, že jsme inzerci zpřehlednili. Pokud budete mít nějaké nápady na vylepšení, napište nám.
 

Katalog firem zdarma, seznam firem, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík,


Partneři:
Firmy a ochrana osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace