reklama
Informace - přes 70 000 firem
hledaní inzerátů
Vložit firmu

SAPELI a.s.

logo SAPELI a.s.IČO: 46982086
DIČ: CZ46982086
Forma: Akciová společnost
VIP: Ne
Zobrazit informace z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: SAPELI, a.s.
Forma: Akciová společnost, právnická osoba tuzemská
IČO: 46982086
DIČ: CZ46982086
Zapsáno u: Magistrát města Jihlavy
Stav: Aktivní
Aktivních živností: 2
První živnost: 17.11.1992
Všech živností: 3
Aktivní provozovny: ano
Informace z rzp: 12.8.2010

OSOBY

Jméno: Ing. Václav Bradáč
Adresa: 5090, Jihlava (Jihlava), 58601
Role: Společník

ŽIVNOSTI

Předmět: Truhlářství, podlahářství
Vznik: 17.11.1992
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Vznik: 17.11.1992
Stav: Aktivní
Druh: L
Činnosti

Zobrazit informace z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: SAPELI a.s.
Forma: Akciová společnost
IČO: 46982086
DIČ: CZ46982086
Zapsáno u: Krajský soud v Brně
Oddíl/vložka: B 4323
Stav: Aktivní
Adresa: Nad obcí II 1913/1, Praha 4, 14000

FINANCE

Vklad: 300000000

Druh: Kmenové akcie na jméno
Hodnota: 1000000
Počet: 150

Druh: Prioritní akcie na jméno
Hodnota: 1000000
Počet: 150

OSOBY

Jméno: Ing. Václav Bradáč
Role: člen představenstva
Adresa: V Zahrádkách , Jihlava, 58601
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Jaroslav Vrtal
Role: člen představenstva
Adresa: V Zátiší , Jihlava, 58601
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Božena Dvořáková
Role: člen představenstva
Adresa: Sezimovo nám. , Polná, 58813
Rodné číslo: skryto

DOZORČÍ RADA

Jméno: Jindřich Procházka
Role: předseda dozorčí rady
Adresa: Nad obcí II , Polná, 58813
Rodné číslo: skryto

Jméno: Renáta Halíčková
Role: člen dozorčí rady
Adresa: Nad obcí II , Polná, 58813
Rodné číslo: skryto

Jméno: JUDr. Jaroslav Radil
Role: člen dozorčí rady
Adresa: Nad obcí II 1913/1, Praha 4, 14000
Rodné číslo: skryto

ČINNOSTI

  • Truhlářství, podlahářství
  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

OSTATNÍ SKUTEČNOSTI

  • Převoditelnost akcií je omezena. Akcie lze převést na třetí osobu jen tehdy, jestliže předtím budou nabídnuty k odkoupení ostatním akcionářům Společnosti (předkupní právo akcionářů) a tato nabídka nebude ve lhůtě 60-ti dnů ode dne doručení písemné nabídky na adresu akcionářů nebo osobně do jejich rukou ostatními akcionáři využita. Stanovisko k nabídce na odkup akcií jsou ostatní akcionáři povinni sdělit písemnou formou na adresu bydliště akcionáře nebo osobně předat akcionáři, který nabídku učinil. Nabídka akcionáře na odkoupení akcií musí obsahovat počet a druh akcií, cenu, za kterou akcionář akcie k odkoupení ostatním akcionářům nabízí a přiměřený termín pro uhrazení ceny akcií nabízených k odprodeji. Pokud ostatní akcionáři projeví zájem o koupi nabízených akcií, avšak nikoli za podmínek v nabídce uvedených, mohou se dohodnout na podmínkách jiných. V případě, že přijetí nabídky ostatních akcionářů současně neobsahuje potvrzení všech podmínek v nabídce uvedených nebo nebude-li o těchto podmínkách uzavřena dohoda ve lhůtě pro přijetí nabídky, má se za to, že nabídka není využita. Pokud se ostatní akcionáři ve lhůtě pro přijetí nabídky písemně nevyjádří akcionáři, který nabídku učinil, má se rovněž za to, že nabídka není přijata. Nevyužijí-li ostatní akcionáři předkupní právo na akcie ve stanovené lhůtě podle bodu 3 tohoto článku Stanov, je akcionář oprávněn převést akcie na třetí osobu, a to za minimálně stejných podmínek, jaké obsahovala nabídka ostatním akcionářům Společnosti podle bodu 3 tohoto článku Stanov. K tomuto převodu je nutný souhlas představenstva. Představenstvo je povinno rozhodnout o udělení souhlasu do dvou měsíců od doručení písemné žádosti akcionáře, jinak platí, že souhlas byl udělen. Písemnou žádost o udělení souhlasu je akcionář povinen doručit poštou nebo osobně na adresu sídla Společnosti a musí být v ní uvedeno jméno, příjmení, bydliště a datum narození popř. IČ: fyzické osoby nebo firma, sídlo, IČ: právnické osoby či osob, na které zamýšlí akcie převést. K žádosti musí být přiloženy listiny prokazující, že akcionář splnil povinnost učinit nabídku k předkupnímu právu na akcie podle bodu 3 tohoto článku Stanov a že tato nabídka nebyla ve stanovené lhůtě ostatními akcionáři využita. Představenstvo je povinno udělení souhlasu k převodu akcií na třetí osobu odmítnout, jestliže a) akcionář nedoložil k žádosti listiny prokazující, že splnil nabídku na předkupní právo na akcie ostatních akcionářů b) třebí osoba, na kterou akcionář zamýšlí akcie převést ba) podniká v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání Společnosti bb) je společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního či jiného orgánu právnické osoby, se stejným nebo obdobným předmětem podnikání bc) by mohla výkonem práv akcionáře prokazatelně poškodit stávající akcionáře nebo Společnost V případě, že představenstvo udělí souhlas k převodu akcií na třetí osobu je tento souhlas pro akcionáře, který akcie na třetí osobu převádí, platný po dobu 12-ti měsíců ode dne, kdy mu souhlas představenstva s tímto převodem bude doručen. Jestliže představenstvo souhlas k převodu akcií na třetí osobu v souladu s bodem 4 tohoto článku neudělí, je společnost povinna na žádost akcionáře tyto akcie odkoupit za podmínek ustanovení § 156 odst. 4 obchodního zákoníku.
  • Společnost SAPELI, spol. s r.o., která byla vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 8248 změnila právní formu na akciovou společnost SAPELI, a.s.
  • Společnost SAPELI, a.s., se sídlem Polná, Na Podhoře 185, PSČ 588 13, IČ: 46982086 převzala jmění zaniklé společnosti DVB DVEŘE VYŠŠÍ BROD a.s. se sídlem Vyšší Brod 166, PSČ 382 73, IČ: 25191586.
  • Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 09.08.2010, čj. 1 Cm 218/2010-38, které nabylo právní moci dne byli Ing. Jaroslav Vrtal a Ing. Božena Dvořáková jmenováni jako členové představenstva na dobu než valná hromada společnosti jmenuje nové členy představenstva.

POBOČKA #

KONTAKT

SAPELI
Ulice: Pávovská 15a
Město: JIHLAVA
PSČ: 58602
Kraj: Vysočina

Opovědná osoba: Ing. Stanislav Zikmund
Telefon: 567 572 511 - spojovatelka
Fax: 567 211 915
E-mail: obchod@sapeli.cz
WWW: http://www.sapeli.cz
náhled www
Kategorie:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Text zprávy
Váš telefon/mobil  
Váš e-mail
Nevyplňovat:
 

POBOČKA #1

KONTAKT

SAPELI
Ulice: Podhora 185
Město: POLNÁ
PSČ: 58813
Kraj: Vysočina

Opovědná osoba: Ing. Jaroslav Vrtal
Telefon: 567 212 121 - spojovatelka
Fax: 567 212 444
E-mail: obchod@sapeli.cz
WWW: http://www.sapeli.cz
náhled www
Kategorie:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Text zprávy
Váš telefon/mobil  
Váš e-mail
Nevyplňovat:
 

Novinky
V databázi již 95 tisíc firem (02.02.2012)V naší databázi naleznete již 95 tis. firem z celé ČR.
Úprava hlavní strany inzerce (11.05.2010)Přesunuli jsme boční podmenu do horního menu. Věříme, že jsme inzerci zpřehlednili. Pokud budete mít nějaké nápady na vylepšení, napište nám.
 

Katalog firem zdarma, seznam firem, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík,


Partneři:
Firmy a ochrana osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace