reklama
Informace - přes 70 000 firem
hledaní inzerátů
Vložit firmu

VOP-026 ŠTERNBERK s.p.

logo VOP-026 ŠTERNBERK s.p.IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493
Forma: Státní podnik
VIP: Ne
Zobrazit informace z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: VOP-026 Šternberk, s.p.
Forma: Státní podnik, právnická osoba tuzemská
IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493
Zapsáno u: Městský úřad Šternberk
Stav: Aktivní
Aktivních živností: 15
První živnost: 1.7.1989
Všech živností: 49
Aktivní provozovny: ano
Informace z rzp: 2.8.2010

OSOBY

Jméno: Ing. Adolf Veřmiřovský
Adresa: 960, Štramberk (Štramberk), 74266
Role: Společník

Jméno: Ing. Lumír Hajný
Adresa: 1238, Nový Jičín (Nový Jičín), 74101
Role: Společník

Jméno: Ing. Jiří Hanzl
Adresa: 1491, Šternberk (Šternberk), 78501
Role: Společník

ŽIVNOSTI

Předmět: Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní
Vznik: 24.6.2005
Stav: Aktivní
Druh: K

Předmět: Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin
Vznik: 16.12.2003
Stav: Aktivní
Druh: K

Předmět: Zámečnictví, nástrojářství
Vznik: 1.11.2003
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Opravy silničních vozidel
Vznik: 1.11.2003
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Zpracování návrhu katalogizačních dat
Vznik: 1.11.2003
Stav: Aktivní
Druh: V

Předmět: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Vznik: 1.11.2003
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Obráběčství
Vznik: 1.11.2003
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Truhlářství, podlahářství
Vznik: 1.11.2003
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Vznik: 1.11.2003
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
Vznik: 21.12.2001
Stav: Aktivní
Druh: V

Předmět: Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Vznik: 28.11.2001
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva
Vznik: 19.5.1997
Stav: Aktivní
Druh: K

Předmět: Hostinská činnost
Vznik: 24.2.1993
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
Vznik: 28.5.1992
Stav: Aktivní
Druh: K

Předmět: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Vznik: 1.7.1989
Stav: Aktivní
Druh: L
Činnosti

 • Činnost technických poradců v oblasti vývoje, výroby, oprav, úprav, nákupu, prodeje, půjčování, uschovávání, přepravy, znehodnocování a ničení střeliva
 • činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Realitní činnost
 • Stavba a výroba plavidel
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
 • Povrchové úpravy a svařování kovů
 • Kopírovací práce
 • Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
 • Výroba obuvi (kromě ortopedické)
 • Výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově- obrazových záznamů
 • ubytovací služby
 • Pronájem motorových vozidel
 • Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových)
 • výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • Činnost technických poradců v oblasti výzkumu, vývoje, výroby, ničení, zneškodňování, zpracování, nákupu a podeje výbušnin
 • Testování, měření a analýzy
 • Reklamní činnost a marketing
 • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Zobrazit informace z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: VOP-026 ŠTERNBERK s.p.
Forma: Státní podnik
IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493
Zapsáno u: Krajský soud v Ostravě
Oddíl/vložka: AXIV 150
Stav: Aktivní
Adresa: Olomoucká 1841/175, Šternberk, 78501

ČINNOSTI

 • 1. Uspokojování významných celospolečenských potřeb a zájmů státu v oblasti dodávek služeb a výrobků pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, plnění závazků vyplývajících z členství v NATO a souvisejících s realizací reformy a profesionalizace armády České republiky.
 • 2. přednostní strategické dodávky a služby pro obranu a bezpečnost státu, generální a jiné opravy vojenské techniky, výroby a dodávky nové speciální techniky, výzkum, vývoj a modernizace speciální vojenské techniky a materiálů, výzbroje, výbušnin, munice a raket a jejich zkoušení, montážní a servisní služby a technická pomoc vojskům.
 • 3.poskytování technických, vojensko-technických, technicko-organizačních a technicko-ekonomických služeb, řešení, činností a procesů spojených nebo souvisejících s vyzbrojováním armády České republiky ve vybraných oborech a technologiích pozemních sil a logistiky. Služby, řešení, činnosti a procesy spojené nebo související s vyzbrojováním jsou zejména: - vypracování analýz, rozborů, podkladů, studií, návrhů a prognóz pro potřeby vrcholových řídících orgánů a funkcionářů resortu MO ČR, GŠ a AČR týkající se všech fází životního cyklu zbraňových systémů, munice, vojenské techniky a materiálu, - řešení projektů vojenské vědy, výzkumu a vývoje v oblasti přírodních věd a obranných technologiích, - provádění výzkumu (cíleného, experimentálního, aplikovaného, průmyslového), výroba laboratorních a funkčních vzorů, jejich zkoušení a ověřování, - provádění poradenských služeb pro otázky předmětů průmyslového vlastnictví podle potřeb orgánů MO ČR, - provádění vývoje nových nebo modernizace stávajících zbraňových systémů, munice, vojenské techniky a materiálu včetně duálního využití, výroba demonstrátorů, funkčních vzorů a prototypů, jejich zkoušení a ověřování, - výroba a dodávky (opakovaná výroba prototypů, výroba ověřovací série, kusová nebo sériová výroba, výroba podle licenční dokumentace) nových nebo modernizovaných zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu pro používání v AČR, - systémová a technologická integrace vybraných složitých systémů, souprav a kompletů, - nálezové, střední, generální a jiné opravy zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu, - revize a dlouhodobé ukládání zbraňových systémů, vojenské techniky munice a materiálu, - vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, přeprava, uschovávání, půjčování, znehodnocování zbraní, střeliva a výbušnin a jejich zkoušení, - zkoušení zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu, ověřování a verifikace technických, konstrukčních, provozních, spolehlivostních, životnostních a ekonomických parametrů, - provádění zkušební činnosti pro orgány Vojenské policie související se schvalováním technické způsobilosti vojenských vozidel pro provoz na pozemních komunikacích a zavádění vojenských zbraní a munice, - standardizace, kodifikace, katalogizace zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu a jejich subsystémů, - vykonávání činnosti institutu Národních autorit k zajištění procesu plnění standardizačních dohod STANAG a kontaktu s národními autoritami ostatních členských států NATO na základě pověření AČR, - správa přidělených normalizačních-standardizačních oborů a technických normativních dokumentů v oblasti jejich tvorby, posuzování a novelizace (ČOS, STANAG, Mil-STD, AP, a pod..), - zastupování resortu MO v resortních i mimoresortních národních orgánech a institucích, orgánech NATO, WEAG, EDA na základě pověření a poradenská činnost v této oblasti, - poskytování technické pomoci a řešení krátkodobých/dlouhodobých úkolů spojených s pořizováním, výcvikem, údržbou, ukládáním, skladováním a vyřazováním zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu u jednotek, útvarů a zařízení AČR, - technická a expertizní činnost při haváriích a nehodách podle požadavků příslušných orgánů, - odborná, technická a organizační konzultační, poradenská i výkonná činnost před a při realizaci zadávacích řízení na dodávky výrobků a služeb pro MO mimo případů, kdy státní podnik je nebo se uchází o poskytovatele těchto služeb/výrobků v rámci zadávacího řízení v režimu zákona č.40/2004 Sb.. - školení a výcvik specialistů, - poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, - provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č.38/1994 Sb. - vývoj, výroba, nákup, úpravy, prodej, přeprava, skladování, zkoušení a prezentace výstrojního materiálu a jeho zavádění do AČR
 • Výše uvedené služby, řešení, činnosti a procesy jsou poskytovány v následujících oborech a technologiích: -vybraná technika, materiál a prostředky velení, řízení, komunikace, bezpečnosti operačně taktických systémů velení a řízení pozemních a vzdušných sil, -speciální technika, materiál a prostředky pro potřeby Vojenského obranného zpravodajství a Vojenské policie, -vybrané zbraňové systémy, výzbroj, munice, technika a materiál pozemních sil (mechanizované vojsko, dělostřelectvo, chemické vojsko, ženijní vojsko, protiletadlové vojsko), specializovaných sil a sil podpory, zejména BVP-1 a BVP-2 včetně všech modifikací, -vybraná technika a materiál chemického vojska, pasivních systémů a prostředků elektronického boje, -vybraná technika a materiál vojenské zdravotní služby, zejména mobilní a stacionární kontejnerová a stanová pracoviště speciálního i všeobecného určení, -vybraná technika a materiál geografického a hydrotemeterologického zabezpečení, -vybraná technika a materiál logistiky (dopravní systémy, přepravní/kontejnerové/manipulační/ paletizační prostředky, mobilní dílenské a evakuační prostředky, proviantní, výzbrojní prostředky, prostředky pro výrobu a rozvod elektrické energie v poli, prostředky pro kolektivní ochrany proti ZHN a pod.), -vybraná technika a materiál pro záchranné útvary a krizové situace, zejména PTS-10, KN-251, -projektování , výstavba a rekonstrukce střelnic, výroba terčových a jiných účelových zařízení střelnic, určování a revize ohrožených prostorů střelnic, -vydávání výnosů o svědečných a porovnávacích ranách a o kontrolních sériích nábojů, -zpracování tabulek střelby a řešení problematiky vnitřní a vnější balistiky, -učebně výcvikové základny, trenažéry, simulátory, komplexní učebny a ostatní učebně výcvikové prostředky, -výuka a výcvik ve střelbě zbraní, -sbírková činnost zbraní a munice, -šetření havárií výzbroje, munice, -zpracování programů, provádění a vyhodnocování střeleckých zkoušek, -provádění porovnávacích zkoušek zahraniční výzbroje a munice, -speciální aplikace zástavby pomocí kontejnerů, -detekce a identifikace bojových chemických látek (detektory a detekční systémy pro lokální i dálkovou detekci, mikrosyntézy prekursorů, odběr vzorků, analýzy, identifikace a verifikace vzorků kontaminovaných BCHL), -speciální dozimetrie a protiradiační ochrany (detektory ionizujícího záření, měření dávek a dávkových příkonů, výpočty stínění a ochranných materiálů), -radiační a chemický průzkum (přenosné a mobilní prostředky pro měření, sběr, archivaci a vyhodnocení informací o reálné radiační a chemické situaci, jakož i předpověď jejího vývoje v zájmové oblasti průzkumu), -individuální a kolektivní ochrana (ochranné masky, protichemické oděvy, filtry a filtračně-ventilační systémy, kolektivní úkryty), -dekontaminace osob, vojenské techniky, materiálů, objektů a komunikací (dekontaminační látky, metody, technologie a prostředky), -školení a výcvik chemických specialistů v simulovaných i reálných podmínkách použití bojových chemických a radioaktivních látek, -metody zaměřování, detekce a zpracování elektromagnetických signálů v radiové a radiolokační oblasti spektra, -tvorby algoritmů pro vyhodnocování signálů v systémech radioelektronického pasivního průzkumu a elektronického boje, -tvorby koncepcí a řešení pasivních stacionárních, mobilních i leteckých radioelektronických zařízení, -tvorby koncepcí a řešení průzkumně rušících systémů a algoritmů pro řízení jejich činnosti, -maskování vojenské techniky, objektů a bojové činnosti vojsk před nepřátelským pozorováním a naváděcími systémy zbraní s koncovým navedením, vytváření klamných cílů, -zkoušení a verifikace parametrů technických prostředků průzkumu, rušení, maskování a klamání, -aplikace informačních bezpečnostních technologií do výzkumu, vývoje a zkoušení pasivních systémů a prostředků elektronického boje, -speciální materiály a technologie pro výrobu filtračních materiálů, přídavných pancířů, zbraní, munice a jiných komponent vojenské techniky, -materiálové analýzy pro identifikaci příčin havárií prostředků OPZHN, pasivních systémů a prostředků elektronického boje, pozemní i letecké techniky z důvodu selhání materiálu, -speciální nátěrové systémy pro ochranu vojenské techniky proti pozorování ve viditelné, infračervené a mikrovlnné oblasti elektromagnetického spektra, pronikání bojových chemických látek, působení dekontaminačních roztoků a vlivů vnějšího korozního prostředí, -implementace standardů NATO v oblasti materiálových náhrad, vojenské chemie a pasivních systémů a prostředků elektronického boje, teoretický rozvoj a praktické zavádění katalogizace do podmínek AČR a obranného průmyslu, vytváření a udržování databází standardů a standardizačního prostředí ke schvalování technické způsobilosti výrobků letecké techniky, -ediční činnosti v oblasti vojenské standardizace a zavádění systémů jakosti při výrobě vojenské techniky.
 • Plnění shora uvedených předmětů podnikání je zabezpečováno prostřednictvím těchto živnostenských oprávnění: -výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely, -vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, přeprava, uschovávání, půjčování, znehodnocování a ničení zbraní, -vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, přeprava, uschovávání, půjčování, znehodnocování a ničení střeliva, -výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin, -výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické , toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické, -montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny -stavba a výroba plavidel, -realitní činnost, -zámečnictví, -kovoobráběčství, -povrchové úpravy a svařování kovů, -truhlářství, -opravy silničních vozidel, -reklamní činnost a marketing, -výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, -projektování elektrických zařízení, -činnosti technických poradců v oblasti strojírenství a energetiky, -pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, -konzultační, poradenská, expertní a školící činnost, vypracování studií, analýz, rozborů a prognóz, -činnost technických poradců v oblasti vývoje, výroby, oprav, úprav, nákupu, prodeje, přepravy, uschovávání, půjčování, znehodnocování a ničení střeliva, -činnost technických poradců v oblasti vývoje, výroby, oprav, úprav, nákupu, prodeje, přepravy, uschovávání, půjčování, znehodnocování a ničení výbušnin, -provozování střelnic, -výroby kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů, -výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie, -výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, -montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, -zpracování návrhu katalogizačních dat, -poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, -výroba tepelné energie, -rozvod tepelné energie, -distribuce elektřiny, -činnost autorizované a akreditované osoby v oblasti státního zkušebnictví, -koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, -pronájem a půjčování věcí movitých, -pronájem motorových vozidel, -ubytovací služby, -silniční motorová doprava nákladní, -testování, měření a analýzy, -výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd nebo společenských věd, -hostinská činnost, -výroba, montáž a opravy měřidel, -kopírovací práce, -výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově- obrazových záznamů
 • Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových)
 • Výroba obuvi (kromě ortopedické)

OSTATNÍ SKUTEČNOSTI

 • Zřízení: Státní podnik byl založen zakládací listinou federálního ministerstva národní obrany č.j. 1105-84 ze dne 23.června 1989.
 • D e n v z n i k u : 1. červenec 1989.
 • Určený majetek : Zapisuje se určený majetek podle přílohy č. 3 úplného znění zakládací listiny čj. 211/16-38/2 ze dne 15.12.1997, doplněný přílohou 3A Rozhodnutí o změně zakládací listiny čj. 50957-22/2002/DP-8201, doplněný přílohou 3B rozhodnutí o změně zakládací listiny č.j. 50957-75/2005/DP-2697, doplněný přílohou 1 a 2 rozhodnutí o změně zakládací listiny č.j. 1348-98/2006/DP-2697, doplněný přílohou 1 a 2 rozhodnutí o změně zakládací listiny č.j. 251-86/2008/DP-2697.
 • Zakladatel: Ministerstvo obrany České republiky
 • Minimální výše kmenového jmění, kterou je podnik povinen zachovat: 151 723 344,35 Kč.
 • Na VOP-026 Šternberk, s.p. se sídlem ve Šternberku, Olomoucká 175, IČO: 00000493 jako na podnik nástupnický, přešlo jmění, včetně veškerých závazků i práv a povinností z pracovněprávních vztahů z VOJENSKÉHO OPRAVÁRENSKÉHO PODNIKU 042 OLOMOUC, STÁTNÍHO PODNIKU, se sídlem Olomouc, IČO: 00000558 jako podniku zanikajícího.
 • Na VOP - 026 Šternberk, s.p. se sídlem ve Šternberku, Olomoucká 175, IČO: 00000493 jako na podnik nástupnický, přešlo jmění, včetně veškerých závazků i práv a povinností z pracovněprávních vztahů z Vojenského technického ústavu Vyškov, s.p., se sídlem ve Vyškově, Víta Nejedlého č.p. 691, IČO: 26287811 jako podniku zanikajícího.

POBOČKA #

KONTAKT

VOP-026 ŠTERNBERK
Ulice: Olomoucká 175
Město: ŠTERNBERK
PSČ: 78501
Kraj: Olomoucký

Opovědná osoba: Ing. Miroslav Mařák
Telefon: 585 083 111
Fax: 585 083 120
Mobil: 602 512 556 - p. Mařák Miroslav
E-mail: vop026@vop.cz
WWW: http://www.vop.cz

Kategorie:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Text zprávy
Váš telefon/mobil  
Váš e-mail
Nevyplňovat:
 

Novinky
V databázi již 95 tisíc firem (02.02.2012)V naší databázi naleznete již 95 tis. firem z celé ČR.
Úprava hlavní strany inzerce (11.05.2010)Přesunuli jsme boční podmenu do horního menu. Věříme, že jsme inzerci zpřehlednili. Pokud budete mít nějaké nápady na vylepšení, napište nám.
 

Katalog firem zdarma, seznam firem, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík,


Partneři:
Firmy a ochrana osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace