reklama
Informace - přes 70 000 firem
hledaní inzerátů
Vložit firmu

LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p.

logo LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p.IČO: 42196451
Forma: Státní podnik
VIP: Ne
Zobrazit informace z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: Lesy České republiky, s.p.
Forma: Státní podnik, právnická osoba tuzemská
IČO: 42196451
Zapsáno u: Magistrát města Hradce Králové
Stav: Aktivní
Aktivních živností: 15
První živnost: 26.1.1993
Všech živností: 64
Aktivní provozovny: ano
Informace z rzp: 11.11.2009

OSOBY

Jméno: Ing. Svatopluk Sýkora
Adresa: 978, Praha 6 (Ruzyně), 16100
Role: Společník

Jméno: Ing. Zdeněk Sýkora
Adresa: 292, Praha 6 (Veleslavín), 16200
Role: Společník

Jméno: Ing. Vladimír Krchov
Adresa: 1188, Hradec Králové (Pražské Předměstí), 50002
Role: Společník

Jméno: PhDr. Jitka VĚKOVÁ
Adresa: 137, Kralupy nad Vltavou (Zeměchy), 27801
Role: Společník

Jméno: Ing. Michal Gaube
Adresa: 47, Praha 7 (Holešovice), 17000
Role: Společník

ŽIVNOSTI

Předmět: Řeznictví a uzenářství
Vznik: 29.9.2004
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech
Vznik: 15.4.2004
Stav: Aktivní
Druh: V

Předmět: Provozování střelnic
Vznik: 4.10.1999
Stav: Aktivní
Druh: K

Předmět: Přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání zbraní a střeliva
Vznik: 13.2.1997
Stav: Aktivní
Druh: K

Předmět: Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní,
Vznik: 18.7.1996
Stav: Aktivní
Druh: K

Předmět: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vznik: 18.7.1996
Stav: Aktivní
Druh: V

Předmět: Hostinská činnost
Vznik: 13.5.1996
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Vznik: 1.9.1993
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Obráběčství
Vznik: 15.3.1993
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Zámečnictví, nástrojářství
Vznik: 15.3.1993
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Kovářství, podkovářství
Vznik: 15.3.1993
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Truhlářství, podlahářství
Vznik: 15.3.1993
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Opravy silničních vozidel
Vznik: 15.3.1993
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Vznik: 15.3.1993
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Vznik: 26.1.1993
Stav: Aktivní
Druh: L
Činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Výroba strojů a zařízení
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Činnost odborného lesního hospodáře
 • Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zobrazit informace z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p.
Forma: Státní podnik
IČO: 42196451
Zapsáno u: Krajský soud v Hradci Králové
Oddíl/vložka: AXII 540
Stav: Aktivní
Adresa: Přemyslova 1106, Hradec Králové, 50168

ČINNOSTI

 • Prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů, příp. ve vlastní režii, zajišťuje provádění činností zabezpečujících optimální plnění všech funkcí lesů;
 • Lesnickotechnické meliorace, hrazení bystřin a správa určených drobných vodních toků a vodohospodářských děl;
 • Myslivost v obhospodařovaných honidbách a rybářství v obhospodařovaných rybářských revírech;
 • Koncepční i operativní činnost směřující k trvalému zlepšování stavu lesů.
 • Práce spojené se zajištěním uchování genových zdrojů lesních dřevin.
 • Kovářství
 • Silniční motorová doprava
 • Zemní práce strojem
 • Hostinská činnost
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • Zámečnictví
 • Kovoobrábění
 • Truhlářství
 • Pálení dřevěného uhlí
 • Dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vč. úpravy a zušlechťování nerostů prováděného v souvislosti s jejich dobýváním
 • Výroba pilařská a dřevařská
 • Provozování železniční dráhy - vlečky
 • Nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin
 • Výkon ochranné služby v lesích
 • Výuka a provádění zkoušek z myslivosti
 • Výkon práva hospodaření k lesům, které jsou ve vlastnictví státu, k nimž má státní podnik Lesy České republiky právo hospodaření
 • Výkon práva hospodaření k ostatnímu movitému a nemovitému majetku, který je ve vlastnictví státu a byl svěřen k plnění jeho úkolů, a k provozování nepodnikatelské činnosti s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost
 • Výkon veškerých vlastnických práv kmajetku státu, ke kterému má státní podnik právo hospodaření s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem
 • Činnost odborného lesního hospodáře
 • Výkon ochranné služby v lesích
 • Ubytovací služby
 • Nákup, prodej, půjčování, uschovávání a přeprava zbraní podléhající registraci podle zákona
 • Nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava střeliva
 • Vypracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov
 • Provozování střelnic
 • Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost
 • Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
 • Výkon práv a povinností vlastníka lesa podle lesního zákona u lesů, které jsou ve vlastnictví státu a k nimž má podnik právo hospodaření
 • Nakládání s výkonem práva myslivosti na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodaření
 • Uzavírání darovacích nebo jiných smluv, jimiž se bezúplatně převádí ve prospěch státu majetek, který bude sloužit plnění úkolů podniku nebo podnikání
 • Uzavírání smluv, jimiž se úplatně nabývá do vlastnictví státu majetek, který bude sloužit k plnění funkcí podniku nebo podnikání
 • Uzavírání smluv o prodeji a směně nemovitých věcí a bytů, nebytových prostorů a movitých věcí, které podnik nepotřebuje k plnění svých úkolů a podnikání, k nimž má podnik právo hospodaření
 • Uzavírání smluv o koupi a směně nemovitých věcí, bytů a nebytových prostorů a movitých věcí, které podnik potřebuje k plnění svých úkolů a podnikání
 • Uzavírání nájemních a jiných smluv o užívání majetku, ke kterému má právo hospodaření
 • Uspokojování restitučních nároků tam, kde je podle zvláštních právních předpisů podnik povinnou osobou
 • Nabývání, pozbývání za úplatu majetkových účastí v akciových společnostech v rámci plnění svých úkolů a podnikání
 • Operace na finančním trhu k optimálnímu zhodnocení dočasně volných finančních prostředků
 • Výroba zemědělských strojů
 • Opravy pracovních strojů
 • Opravy silničních vozidel
 • Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)
 • Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
 • Vydavatelské a nakladatelské činnosti
 • Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce texických chemických látek a chemických přípravků s vyjímkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče
 • Řeznictví a uzenářství
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zemědělská výroba: Rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit. Výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin. Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby. Chov ryb, vodních živočichů a pěstování roslin na vodní ploše na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit. Hospodaření v lese, na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit. Hospodaření s vodou pro zemědělské a lesní účely.
 • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

OSTATNÍ SKUTEČNOSTI

 • Údaje o zřízení: Státní podnik byl založen zakládací listinou ministerstva zemědělství České republiky dne 11.12.1991, čj. 6677/91-100.
 • Členové dozorčí rady:
 • Jan Birke, bytem Příkrá 187, Náchod - Babí, PSČ 547 01
 • Libor Lukáš, r.č. 610819/1606, bytem Pitín 341, 687 71 Bojkovice
 • Ing. Ladislav Česal, Malinová 6, 644 00 Brno - Soběšice
 • Radek Vonka, Masarykova 824/199, 400 01 Ústí nad Labem
 • RNDr. Libor Ambrozek, Brendlova 80, 695 04 Hodonín
 • Ing. Miloš Pochobradský, r.č. 770412/3581, bytem Bačetín 141, 518 01 Dobruška
 • Ing. Jaromír Kříha, r.č. 660330/1199, bytem Kubova Huť 24, 385 01 Vimperk
 • Ing. Miroslav Jankovský, r.č. 631122/0399, bytem Želetinka 13, 256 01 Benešov
 • Jménem Ministerstva zemědělství vykonávajícího funkci zakladatele je oprávněn jednat: Mgr. Jan Šlajs, LL.M., r.č. 800501/0035, vrchní ředitel Sekce správní, bytem Slavatova 1206, 190 00 Praha 9.

POBOČKA #

KONTAKT

LESY ČESKÉ REPUBLIKY
Ulice: Příbramská 938
Město: DOBŘÍŠ
PSČ: 26380
Kraj: Olomoucký

Telefon: 318 521 061
E-mail: lzi11@lesycr.cz

Kategorie:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Text zprávy
Váš telefon/mobil  
Váš e-mail
Nevyplňovat:
 

POBOČKA #1

KONTAKT

LESY ČESKÉ REPUBLIKY
Ulice: Český Rudolec 15
Město: ČESKÝ RUDOLEC
PSČ: 37883
Kraj: Jihočeský

Telefon: 384 496 290 - spojovatelka
Fax: 384 496 181 - správa
E-mail: admin@da.bohem-net.cz
WWW: http://www.da.bohem-net.cz

Kategorie:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Text zprávy
Váš telefon/mobil  
Váš e-mail
Nevyplňovat:
 

POBOČKA #2

KONTAKT

LESY ČESKÉ REPUBLIKY
Ulice: Přemyslova 1106
Město: HRADEC KRÁLOVÉ
PSČ: 50168
Kraj: Plzeňský

Opovědná osoba: Ing. František Morávek
Telefon: 495 860 111 - spojovatelka
Fax: 495 262 391
E-mail: lesycr@lesycz.cz
WWW: http://www.lesycr.cz
náhled www
Kategorie:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Text zprávy
Váš telefon/mobil  
Váš e-mail
Nevyplňovat:
 

Novinky
V databázi již 95 tisíc firem (02.02.2012)V naší databázi naleznete již 95 tis. firem z celé ČR.
Úprava hlavní strany inzerce (11.05.2010)Přesunuli jsme boční podmenu do horního menu. Věříme, že jsme inzerci zpřehlednili. Pokud budete mít nějaké nápady na vylepšení, napište nám.
 

Katalog firem zdarma, seznam firem, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík,


Partneři:
Firmy a ochrana osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace